Erhvervsdirektør: Den lokale erhvervsfremmeindsats er under pres

- Jeg tror, at man taber mere, end man lige regner med, hvis man piller alt for meget ved den lokale erhvervsudvikling, siger Henrik Hansen, bestyrelsesformand for Dansk Erhvervsfremme og formand for Region Midtjylland. PR-foto

Erhvervsdirektør: Den lokale erhvervsfremmeindsats er under pres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Bestyrelsesformanden for Dansk Erhvervsfremme Henrik Hansen er helt uforstående overfor, at regeringen vil centralisere erhvervsfremmesystemet.

VIBORG/HEDENSTED: - Hvis det ender der, hvor Erhvervsministeriet gerne vil have, så vil størstedelen af den lokale indsats forsvinde. For Viborgs vedkommende vil det komme til at betyde, at man mister det fællesskab, der er på tværs af erhvervslivet.

Det mener Henrik Hansen, bestyrelsesformand for Dansk Erhvervsfremme og formand for Region Midtjylland. Han er samtidig erhvervsdirektør for ViborgEgnens Erhvervsråd.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik torsdag 24. maj 2018 et forlig om at forenkle Erhvervsfremmesystemet.

Den nye struktur er Henrik Hansen stærkt skeptisk overfor. Han mener, at der bliver flyttet en del midler fra det lokale niveau til de nye regionale erhvervshuse, men faktisk også til noget, der efter hans mening ikke har med erhvervsfremme at gøre.

- Vi er nervøse for, at virksomhederne mister muligheden lokalt for at opnå vejledning og sparring, både i forbindelse med opstart af en virksomhed, men også i den løbende udvikling, siger Henrik Hansen.

- Det vil komme til at betyde, at de små virksomheder ikke søger den vejledning, hvis den ikke er til stede lokalt. Det er klart, at mange af de virksomheder, vi vejleder, de vil ikke køre 50 kilometer for at besøge et erhvervshus for at få den vejledning.

- I Dansk Erhvervsfremme har vi over 20.000 virksomheder, som opsøger os hvert år og modtager individuel vejledning. Det er nok det mest efterspurgte element i erhvervsfremmesystemet.

Forenkling af Erhvervsfremmesystemet
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik torsdag 24. maj 2018 et forlig om Forenkling af Erhvervsfremmesystemet.Aftalen har fire hovedoverskrifter:

Bedre kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen

Der etableres syv erhvervshuse med særskilte bestyrelser og fem filialer.

Erhvervshusene placeres med udgangspunkt i de nuværende væksthuses placering: Aalborg, Aarhus, Odense, Haderslev, Vordingborg, Sorø og København.

Filialerne placeres i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød og Rønne. Bornholm får en selvstændig bestyrelse.

En sammenhængende decentral erhvervsfremme

Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der erstatter de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstrad, som nedlægges. Regionerne afskæres ved lov fra egen erhvervsfremmeindsats, også inden for turisme.

Forenkling af den statslige erhvervsfremme

Ansvaret for højtspecialiserede erhvervsfremmeindsatser inden for eksport, investeringsfremme, kapitalformidling og innovation skal samles i staten. Nogle ordninger udfases, og opgaverne samles færre steder.

Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsenDen kommunale turismefremmeindsats søges konsolideret i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats. Destinationsselskaberne skal således have kritisk masse til at løfte opgaverne pa tværs i naturlige geografiske destinationer, hvilket ofte vil kræve et tværkommunalt samarbejde.
- Jeg frygter for fremtiden for de mindre virksomheder. Specielt for de mennesker, der går med en iværksætterdrøm, siger Martin Pedersen, adm. direktør i JP Group, Viborg. PR-foto
- Jeg frygter for fremtiden for de mindre virksomheder. Specielt for de mennesker, der går med en iværksætterdrøm, siger Martin Pedersen, adm. direktør i JP Group, Viborg. PR-foto

Det hele er under pres

Som direktør for Viborgegnens Erhvervsråd påpeger Henrik Hansen, at det et relativt stort erhvervsråd med cirka 700 medlemsvirksomheder, som er med til at finansiere det lokale setup sammen med den kommunale indsats.

Her rådgiver man 500-600 virksomheder hvert år, bare i Viborg. Erhvervsrådet er også driver for en række lokale netværk, hvor virksomhederne kan bruge hinanden og lære af hinandens fejl og succeser:

- Det hele er under pres for at forsvinde. Hvis det ender der, hvor Erhvervsministeriet gerne vil have, så vil størstedelen af den lokale indsats forsvinde. For Viborgs vedkommende vil det komme til at betyde, at man mister det fællesskab, der er på tværs af erhvervslivet.

- Jeg er helt enig med regeringens forenklingsudvalg i, at det gerne må være relativt nemt at forstå systemet, men jeg er helt uforstående over for, at man vil centralisere det. Alt taler for, at man skulle gøre mere af det modsatte. Det passer heller ikke med regeringens øvrige strategi om at opnå balance i Danmark for at få skabt erhvervsudvikling i hele landet.

- Jeg tror, at man taber mere, end man lige regner med, hvis man piller alt for meget ved den lokale erhvervsudvikling. Nærhedsprincippet er vigtigt. Det er en hjørnesten i dansk erhvervsliv, når man kigger på, at det er fra de er helt små og mellemstore virksomheder, at væksten kommer.

- Hvis ideen i aftalen føres ud i livet, så vil virksomhederne opleve en positiv konsekvens, hvor de får en meget mere forenklet adgang til erhvervsfremme med en kommunal indgang, siger erhvervschef i Hedensted Kommune, Carsten Steffensen. PR-foto
- Hvis ideen i aftalen føres ud i livet, så vil virksomhederne opleve en positiv konsekvens, hvor de får en meget mere forenklet adgang til erhvervsfremme med en kommunal indgang, siger erhvervschef i Hedensted Kommune, Carsten Steffensen. PR-foto

Nærhedsprincippets styrke

Henrik Hansens klare budskab er, at regeringens forenklingsudvalg skal huske, at det handler om virksomhederne, og hvis man vil gøre noget enkelt, er det ofte en fordel, at det foregår tæt på.

- Styrken ved nærhedsprincippet er, at det er en del af de lokale virksomheders hverdag. Man kan komme forbi på to minutter, eller vi kan komme forbi i løbet af få øjeblikke og hjælpe med stort og småt.

- Det går virkelig godt for Viborgegnens Erhvervsråd, og det er ærgerligt, hvis man skal ind at pille ved et fantastisk godt momentum, det gælder både for os og for andre erhvervsråd i landet, siger Henrik Hansen.

Han peger på JP Group som en af Viborgs hjørnesten for den lokale erhvervsudvikling. Her beskæftiger man cirka 200 mennesker med salg, udvikling, logistik og import af reservedele til europæiske og asiatiske biler.

Lokale iværksættere i klemme

Her retter administrerende direktør Martin Pedersen også en kritik imod forenklingsudvalgets forlig.

For en virksomhed af vores størrelse betyder det ikke så meget, men jeg frygter for fremtiden for de mindre virksomheder. Specielt for de mennesker, der går med en iværksætterdrøm.

- Man mister noget af nærheden mellem kommune og uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvis man flytter det for langt væk fra kommunerne. Det er synd for de mindre kommuner og deres erhvervsliv, for der foregår meget sparring lokalt, siger Martin Pedersen.

Han frygter, at de nye erhvervshuse i Aalborg, Aarhus, Odense, Haderslev, Vordingborg, Sorø og København ofte kommer til at ligge for langt væk fra for eksempel lokale iværksættere:

- De, der overvejer at starte virksomhed lokalt, får vi svært ved at motivere til at tage langt væk fra byen. Aarhus er ikke langt væk fra Viborg, men mentalt er det langt væk.

- Mit budskab til forenklingsudvalget vil være, at der er rigtigt mange gode ting i det, det gør. For eksempel en mere effektive håndtering af EU-midler og andre offentlige tilskudsordninger. Det er komplekst, og det kan små kommuner have svært ved at håndtere. Store tunge tilskudsordninger kunne være gode at centralisere. Men man skal stadig holde ydelser til små iværksættere lokalt, siger Martin Pedersen.

Mere simpel adgang

I Hedensted Kommune sidder erhvervschef Carsten Steffensen i Hedensted Erhverv med en lidt mere optimistisk tilgang til de nye vinde fra regeringen.

- Vi har en forhåbning om, at det forenklede erhvervsfremmesystem kommer til at betyde, at kommunens virksomheder får en nemmere og mere simpel adgang til systemet, hvor vi har den direkte og lokale kontakt med virksomhederne og kan hjælpe dem nemt og hurtigt videre til vores specialiserede erhvervshus, hvis behovet går i den retning. Hermed er antallet af indgange, som virksomheden skal kontakte, reduceret mest muligt, og de vil forhåbentlig opleve et meget forenklet og effektivt system, siger Carsten Steffensen.

Han ser frem til etableringen af de kommende erhvervshuse.

- Hvis ideen i aftalen føres ud i livet, så vil virksomhederne opleve en positiv konsekvens, hvor de får en meget mere forenklet adgang til erhvervsfremme med en kommunal indgang. De vil møde lokalt kendte medarbejdere, som de forhåbentlig har tillid til, og når de har brug for mere specialiseret erhvervsfremme, så vil de møde erhvervshusets medarbejdere, som har et dybere kendskab til de specifikke erhvervsfremmeområder, siger Carsten Steffensen.

Til gengæld mener Carsten Steffensen, at der bagved forenklingen også ligger en økonomisk besparelse, som kan komme til at betyde forringede muligheder for at lave erhvervsfremme på det kommunale plan.

Erhvervsdirektør: Den lokale erhvervsfremmeindsats er under pres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce