Kommunen borede i Peter Mogensens golfspil - og gav afslag på pension

Peter Mogensen har været sygemeldt siden 2011 og var sidste år indstillet til førtidspension. Nu skal han i gang med et nyt ressourceforløb. Foto: Bent Warncke

Kommunen borede i Peter Mogensens golfspil - og gav afslag på pension

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Peter Mogensen har et golfhandicap på 6,8 - han mener, at det forhindrer ham i at få en pension, selvom han på grund af sygdom ikke længere spiller elitegolf. Kommunen afviser, at det er årsagen.

FAABORG: Peter Mogensen (48) er en af de mange i Faaborg-Midtfyn Kommune, der sidste år fik afslag på en førtidspension, selvom kommunens rehabiliteringsteam bestående af en række fagpersoner, havde indstillet ham efter en årelang og grundig vurdering.

For nylig dokumenterede TV2/Fyn, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune var hver tredje sag, hvor kommunens Pensionsnævn vendte tommelfingeren nedad, selvom borgeren var indstillet til pension af rehabiliteringsteamet. Den statistik kan ingen andre fynske kommuner matche. De fleste kommuner har kun ganske få sager, hvor Pensionsnævnet ikke følger indstillingen fra rehabiliteringsteamet.

Umiddelbart kandiderer Peter Mogensen mere end de fleste til at få en førtidspension. Siden 1993 har han lidt af den kroniske tarmsygdom Morbus Crohn. Han er blevet opereret adskillige gange, og sygdommen giver ham mange gener i det daglige. Den tidligere lastbilchauffør har også haft tre diskusprolapser, og for et par år siden fik han diagnosen "svær neurasteni" - kronisk udbrændthed. Ifølge psykiateren, der stillede diagnosen, er han kronisk præget af tristhed, modløshed og bitterhed.

Men Peter Mogensen spiller altså også golf. Faktisk er han ret god til golf - men i de senere år har han måttet opgive at spille på højt niveau på grund af sin sygdom.

- Jeg nøjes som regel med at gå 7-9 huller, så bliver jeg træt. Men det er én af de få ting, som stadig giver mig lidt glæde i dagligdagen, siger han.

Livsglæde oplever han også, når han et par gange om året besøger sin kone og hendes datter i Thailand.

Der blev boret

Når man læser Peter Mogensens sagsmappe igennem, kunne det se ud til, at den 48-åriges golfspil kom til at spille en rolle, da Pensionsnævnet den 30. juni 2017 gav ham afslag på pension.

Kommunen afviser, at det hænger sådan sammen, men i en intern mail, som den ene af de to daværende medlemmer af Pensionsnævnet - en kvindelig teamleder - sendte rundt i systemet blot fire dage efter afslaget, fremgår det, at golf have været et tema, da beslutningen blev taget.

Hun skriver nemlig: "Jeg har "boret" i Peter Mogensens golfspil, da jeg mener, der er en diskrepans mellem hans oplysninger om, hvad han kan og ikke kan grundet sine fysiske lidelser. Det viser sig, at han har et handicap på 6,8 - hvilket er ret godt, skriver hun.

Hun havde også "boret" i referatet fra generalforsamlingen i Faaborg Golfklub fra 2016, hvoraf det fremgår, at Peter Mogensen sammen med to andre har været aktive med at skære kanter, fjerne jord og fylde sand i bunkers på golfbanen.

Det får teamlederen til at konkludere følgende: "Jeg vurderer helt klart, at der må være ressourcer til stede, der vil kunne overføres til arbejdsmæssige ressourcer."

Peter Mogensen mener, at hans ungdoms præstationer på golfbanen i dag spænder ben for hans mulighed for at få en førtidspension. Foto: Bent Warncke

Alle mails slettet

Da Peter Mogensen fik nys om, at der var blevet boret i hans golfaktiviteter, blev han vred. Og han bad om dokumentation for, hvor den pågældende medarbejder dog havde sine oplysninger fra. Men her måtte kommunen melde pas.

Den "borende" medarbejder, var ikke længere ansat i Faaborg Midtfyn Kommune, og hendes mail-korrespondancer er efterfølgende blevet slettet. Og der er ikke ført noget til notat.

Det har - af samme grund - heller ikke været muligt for kommunen at dokumentere, at oplysningerne om Peters golfspil ikke var på bordet den 30. juni 2017, da afslaget på pension blev givet.

Men Peter Mogensen er i dag overbevist om, at det han kalder en "konstrueret løgn", blev afgørende for, at han ikke blev tildelt den pension, som rehabiliteringsteamet mente, han var kvalificeret til.

- Det er en konstrueret løgn. Kommunen har ikke henvendt sig til golfklubben og kan i dag ikke dokumentere, at en sådan henvendelse har fundet sted. Mit arbejde i 2016 på golfbanen bestod i at køre et læs grus ned til hul 15, og det er flere år siden, at jeg har forsvaret mit handicap. Jeg ikke har deltaget i turneringer, hvor det var på spil, og så beholder man jo bare sit handicap, siger han.

Den oplysning bekræftes i øvrigt af sekretariatet i Faaborg Golfklub, der - på Peter Mogensens opfordring - har sendt et brev til kommunens pensions-team. Peter Mogensen er meget synlig i klubben, men på på grund af hans helbred er det relativt begrænset, hvor meget han spiller, lyder det fra golfklubben.

Advokat på banen

Den tidligere advokat Per Henriksen (76), hjælper Peter Mogensen i sagen mod kommunen. Han kalder det en meget besynderlig sagsbehandling, der er foregået i Peter Mogensens sag.

- Der sidder en stribe mennesker i et rehabiliteringsteam, der har fagpersoner med fra flere forskellige områder. De kommer med en indstilling på bagrund af alle de mange undersøgelser, der er foretaget, og hvad der foreligger af lægeerklæringer etc.

Men det hele bliver bare kasseret. Hvordan kan et Pensionsnævn bestående af to personer bare forkaste alle de overvejelser alle disse fagpersoner har gjort sig? Det forstår jeg simpelthen ikke, siger han.

Som gammel advokat kan Per Henriksen heller ikke lade være med at søge efter et motiv. Hvorfor vælger Faaborg-Midtfyn Kommunes Pensionsnævn at vende tommelfingeren nedad på så klar en indstilling?

- Desværre kan man frygte, at det her handler om kommunal kassetænkning. Så længe der ikke tildelt pension, får kommunen et årligt tilskud på 67.000 kroner for en borger som Peter, siger Per Henriksen.

Koncernchef for arbejdsmarkedsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Mette Gaarde-Fink, afviser, at det handler om kassetænkning.

- Vi følger loven, og den er meget klar. Målet for alle borgere er, at de skal blive selvhjulpne i så høj grad, det er muligt. Politisk er der et ønske om, at så få som muligt parkeres på førtidspension, siger Mette Gaarde-Fink.

Otte år som sygemeldt
2006-2010: Selvstændig vognmand.

2011: Sygemeldt på grund af depression.

2012-2013: Søger om pension, men får afslag.

2014: Revalideringsforløb - begynder uddannelse som logistikøkonom, men må opgive efter få måneder på grund træthed.


2015: Starter et tre-årigt rehabiliteringsforløb.

2016: Jobkonsulent konkluderer, at hun ikke kan pege på nogen virksomheder eller opgaver, som kan matche Peter Mogensens kompetencer og de skånehensyn, der skal tages.

27. februar 2017 konkluderer psykiater LL: "Funktionsniveauet er særdeles beskedent og indskrænket til ubetydelighed. Prognosen er yderst ringe både hvad angår arbejdsfunktion og livskvalitet."

11. marts 2016 konkluderer psykiater KW: "Tilstanden kan forværres yderligere, hvis der stilles krav til patienten, der overstiger ressourcerne."

31. maj 2017:
Rehabiliteringsteamet indstiller Peter Mogensen til førtidspension.

30 juni 2017: Pensionsnævnet sender sagen retur til rehabiliteringsteamet med henblik på et tilbud om et nyt rehabiliteringsforløb. Begrundelsen er, at Ankestyrelsens seneste praksis er at give afslag på pension til lidelser, der er sammenlignelige med Peter Mogensens.

4. juli 2017:
Teamlederen, der sad i Pensionsnævnet, sender intern mail ud om, at hun har "boret" videre i Peter Mogensens golfspil.

20. februar 2018:
Faaborg-Midtfyn Kommune beklager officielt sagsforløbet omkring golfaktiviteterne - men det fastholdes, at de ikke har haft betydning for Pensionsnævnets beslutning.

Kommunen borede i Peter Mogensens golfspil - og gav afslag på pension

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce