Socialrådgiver advarer mod at tilbageholde gravide misbrugere: Det er ikke løsningen

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil gøre det muligt at tilbageholde gravide misbrugere, hvis deres misbrug vurderes at skade barnet. Lørdag præsenterede hun forslaget i avisen Danmark. Foto: Colourbox

Socialrådgiver advarer mod at tilbageholde gravide misbrugere: Det er ikke løsningen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Børne- og socialminister Mai Mercados (K) forslag om at tvangsindlægge gravide misbrugere vil ikke løse problemet med børn, som fødes med abstinenser eller føtalt alkoholsyndrom. Sådan lyder det fra socialrådgiver Mia Heick, der i knap 30 år har arbejdet med gravide misbrugere. Hun mener i stedet, at de penge, der allerede er afsat, bør bruges på at få etableret et døgntilbud for kvinderne.

Tvang: Hvis børne- og socialminister Mai Mercado (K) får flertal bag sit forslag om tvangsindlæggelse af gravide misbrugere, risikerer hun at skræmme gravide misbrugere væk fra behandlingssystemet. Sådan lyder advarslen fra Mia Heick. Hun har i knap 30 år arbejdet med gravide kvinder med misbrug og har gode erfaringer med at hjælpe kvinderne ad frivillighedens vej blandt andet i et behandlingscenter og i et familieambulatorium.

- Jeg anerkender Mai Marcados bekymring og ønsker til at gøre noget på området, men jeg vil anbefale, at man passer på med stærke udmeldinger som at tvinge kvinderne bag lås og slå. Med disse udmeldinger er der stor risiko for, at alle gravide kvinder vil frygte at blive tilbageholdt, siger Mia Heick.

Hun mener i stedet ministeren bør arbejde for at få etableret et professionelt døgntilbud, som kan hjælpe og behandle de gravide misbrugere.

- Der er brug for et kvalificeret døgntilbud til kvinderne, men kommunerne vil ikke oprette det. Mit forslag til socialministeren er derfor, at hun sikrer et økonomisk regelsæt til at få etableret døgnstedet til kvinderne. Døgnbehandlingstilbuddets økonomi skal være uafhængig af kommunernes, siger Mia Heick.

Gravide misbrugere
Det skønnes ifølge Børne- og Socialministeriet, at der årligt fødes 50-100 børn med abstinenser som følge af moderens misbrug under graviditeten. I gennemsnit får 11 børn per fødselsårgang stillet diagnosen føtalt alkoholsyndrom. Det er en medfødt tilstand, hvor fostret har specielle ansigtstræk, hæmmet vækst og hjerneskade som følge af at moderen har drukket alkohol under graviditeten

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der afsat 27,5 milliner kroner over fire år til en styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug. Midlerne skulle blandt andet gå til en forpligtigelse for kommunerne til at tilbyde gravide med misbrug en frivillig kontrakt med mulighed for tilbageholdelse. Det har dog vist sig, at der ikke er blevet indgået en eneste frivillig kontrakt med en gravid misbruger. Derudover har kommunerne tilkendegivet, at de ikke råder over specialiserede pladser til gravide misbrugere og ikke vil være i stand til at tilbyde en gravid misbruger den rigtige indsats, hvis der blev indgået en frivillig kontrakt.
Socialrådgiver Mia Heick har arbejdet med gravide misbrugere i knap 30 år og er fortaler for at hjælpe kvinderne ad frivillighedens vej. Privatfoto
Socialrådgiver Mia Heick har arbejdet med gravide misbrugere i knap 30 år og er fortaler for at hjælpe kvinderne ad frivillighedens vej. Privatfoto

Behandlingstilbud dur ikke

I 2015 afsatte et bredt politisk flertal gennem satspuljeaftalen 27,5 millioner kroner over fire år til at styrke indsatsen over for gravide misbrugere. Pengene skulle blandt andet bruges til oprettelsen af døgntilbud, hvor de gravide misbrugere kunne underskrive en frivillig kontrakt, der ville gøre det muligt at tilbageholde dem, hvis de var til skade for barnet.

Men pengene er ikke blevet brugt, og ifølge Børne- og Socialministeriet er der ikke indgået en eneste frivillig kontrakt. Mia Heick mener, at det skyldes, at kommunerne ikke er interesserede i at oprette et døgntilbud, så de kan tilbyde kontrakten.

- Kommunerne siger, at de ikke vil bruge penge på det, når der er behandlingssteder rundt om i landet. Men det er tilbud til voksne i misbrug, som ikke er møntet på gravide. Det er primært mænd, som er i behandling. En del af kvinderne er socialt udsatte og har for eksempel oplevet overgreb. Det har de ikke lyst til at snakke om foran mænd, siger Mia Heick og tilføjer, at behandlingsstederne heller ikke har rammerne til at kunne tilbageholde kvinder efter indgåelse af en frivillig kontrakt.

-Ikke relevant at tale om tvang

Hun mener derfor, at det må være op til staten at oprette tilbuddet.

- Så længe der ikke er behandlingssteder, hvor kvinderne kan tilbageholdes, er det ikke relevant at tale om tvang. Det kunne være ønskeligt, at staten etablerer et døgntilbud på forsøgsbasis. På den måde kunne vi høste god viden og erfaringer for, hvordan et dansk tilbud til kvinderne skulle se ud, siger Mia Heick.

Socialrådgiveren påpeger desuden, at der er risiko for skader på fosteret, hvis moderen udsættes for belastninger eller stress i forbindelse med tilbageholdelsen. Hun har også svært ved at se, hvordan det fagligt kan forsvares at tilbageholde kvinderne ved tvang.

- Hverken jeg eller andre, som arbejder med de her kvinder, synes det er rart at se nyfødte børn, som starter livet på en svær måde med abstinenser. Men det undgår vi ikke ved at lave tilbageholdelser gennem tvang. Skaderne sker allerede i første trimester, og når en kvinde tvangsindlægges i femte måned er skaden sket. Man skal have fat i kvinderne, inden de bliver gravide, og det kræver tillid, siger Mia Heick.

Erfaringerne fra Norge, der siden 1996 har tilbageholdt gravide misbrugere mod deres vilje, viser dog, at de nyfødte børns fødselsvægt stiger i takt med længden af kvindernes ophold på de skærmede afdelinger, selv om kvinderne er der på grund af tvang.

Socialrådgiver advarer mod at tilbageholde gravide misbrugere: Det er ikke løsningen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce