Læserbrev: Lav kvalitet i borgermøde - kan min kommune ikke gøre det bedre?


Læserbrev: Lav kvalitet i borgermøde - kan min kommune ikke gøre det bedre?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Anders Østergaard, Højagervej 1, Risskov
Billede
Læserbrev. 

Aarhus Kommunes Center for Byudvikling og Mobilitet, Teknik og Miljø, afholdt 22. oktober et velbesøgt borgermøde i forbindelse med den forudgående offentlige høring om et kommende byggeprojekt i området ved den gamle landbrugsskole i Risskov.

Mødet viste flere forhold:

- Der er stor borgerinteresse for udviklingen i lokalområdet, også for nyudvikling. - Kommunens oplæg var af rystende lav kvalitet. - Bygherrens projekt blev professionelt belyst af det hyrede arkitektfirma her C.F. Møller.

Byrådet har besluttet, at udviklingen af Aarhus med cirka 5000 nye indbyggere pr. år primært skal ske via fortætning. Det vil sige udvikling af den eksisterende by og flere århusianere inden for de eksisterende rammer. Det er en præmis, vi planlægger efter, udtalte stadsarkitekten.

Derfor er byrådet interesseret i, at byens relativt få store bygherrer får så frie hænder som muligt - der er store sammenfaldende interesser mellem et flertal i byrådet og byens store bygherrer. I det spil er det svært at være den enkelte engagerede borger, der interesserer sig for den nære velfærd og dermed andre kommunale ydelser som daginstitutioner, skoler, lokalcentre, sportsfaciliteter og trafikforhold.

Hvordan kan kommunen skabe bedre kvalitet i borgermøder?

Der er ingen tvivl om, at intet privat firma eller offentlig selvejende institution ville slippe godt fra at møde op med så få og så gamle oplysninger, som kommunen præsterede på borgermødet. Jeg ærgrer mig grundigt efter denne oplevelse over, at min kommune ikke kan præstere bedre.

Forslag til forbedringer kunne være, at ethvert borgermøde i kommunen om en forudgående offentlig høring eller en offentlig høring foruden en grundig projektbeskrivelse også indeholdt en sammenfattende beskrivelse af det samlede områdes forventede udvikling med hensyn til antal borgere, trafikforhold herunder aktuelle trafiktællinger (nogle af tællingerne på mødet var fra 2012!), institutionsudvikling, miljøbeskyttende foranstaltninger osv.

Jeg kan lige nu komme i tanke om fire-fem store nybygningsprojekter i hele Risskovområdet og ved ikke, om der er tænkt sammenhæng med institutionsudvikling, trafikregulering, miljøbeskyttende foranstaltninger osv.

Aarhus Kommune må tage føringen og vise borgerne, at der er styr på udviklingen. Med hensyn til udvikling i børnetal og deraf afledt institutionsudvikling var svaret på mødet, at det havde Børn og Unge styr på.

Altså kære kommune - tænk og beskriv helheder og ikke isolerede magistratssvar for borgerne, og få dermed en sundere, mere kreativ og aktiv borgerinddragelse. Jeg melder mig gerne til sammen med andre borgere og kommunen at medvirke til udarbejdelse af nye retningslinjer for obligatorisk indhold i kommende borgermøder om høringer.

En skuffet, men konstruktiv borger.

Svar fra Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø: Vi vil gerne gøre det bedre

Indledningsvis vil jeg gerne takke Anders Østergaard for at beskrive sine oplevelser af mødet den 22. oktober. Jeg deltog ikke selv i mødet, men jeg beklager, at Anders Østergaard har haft en oplevelse af, at kommunens oplæg ikke var gode nok. Vi udvikler løbende vores samarbejde og kommunikation med borgerne, og derfor skal vi også lære af de tilfælde, hvor vi får at vide, at vi ikke gør det godt nok.

Mødet afspejler byrådets ønske om, at borgerne skal inddrages tidligt i planprocessen. Formålet med den tidligere inddragelse er, at vi får vendt muligheder, udfordringer, idéer og synspunkter, så forholdene kan indgå i planlægningen. Det betyder dog også, at der på dette tidlige tidspunkt i processen er flere ting, der ikke er afklaret, og det derfor kan være vanskeligt at svare på konkrete spørgsmål.

Århusianerne er eksperter i det daglige liv i de lokale områder og kan derfor bidrage med gode, relevante betragtninger. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder for, at deres stemmer bliver hørt, og at de bliver inddraget tidligt i planlægningen for at sikre en god og bæredygtig byudvikling i det konkrete område. Århusianernes interesser skal vægtes såvel som andre hensyn som for eksempel beregninger af trafik og miljøhensyn og er derfor input til den samlede planlægning.

I planprocessen bliver der arbejdet med det konkrete projektområde, men også sammenhængen med naboområderne og den øvrige by. Flere af forholdene - bl.a. trafik - skal ses i en større sammenhæng og vil indgå i det videre arbejde med konkretisering af projektet og dermed lokalplanforslaget.

Som nævnt bliver samarbejdet og kommunikationen med borgerne løbende udviklet. Det er derfor vigtigt, at vi evaluerer og ser, om der er ting, som vi kan og bør gøre anderledes. I det konkrete tilfælde har vi allerede taget det første initiativ til at inddrage de lokale borgere bedre. På borgermødet blev der ytret ønske om en følgegruppe. I umiddelbar forlængelse af mødet blev der derfor nedsat en følgegruppe bestående af de syv repræsentanter fra lokalområdet, som gerne ville deltage.

Læserbrev: Lav kvalitet i borgermøde - kan min kommune ikke gøre det bedre?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce