Læserbrev: Meningsfuld mobilitet for alle


Læserbrev: Meningsfuld mobilitet for alle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Ango Winther (S), byrådsmedlem i Aarhus, næstformand for Teknisk udvalg, medlem af Letbanerådet
Billede
Læserbrev. 

Aarhus vækster, og byen summer af liv fra handlende, studerende, arbejdende og turister, der besøger byen. Og flere kommer til. Når vi i fremtiden bliver flere om at dele pladsen, bliver en meningsfuld mobilitet for alle transportformer derfor i stigende grad vigtigt.

Med mobilitetsplanen gentænkes vores transportvaner, så der er plads til, at vi alle kan komme hurtigt fra et sted til et andet uden at bruge centrum som gennemkørsel fra nord til syd. På den måde kan vi samtidig udvikle en grøn by, hvor det også i fremtiden er rart og trygt at færdes og bo. Mobilitetsplanen har blandt andet fokus på, hvordan vi kan forandre og skabe øget fremkommelighed på tre knudepunkter i vores by: Frederiks Allé, Vesterbro Torv og Banegårdspladsen.

Flere steder i Aarhus er cykelstierne for trange til de mange cyklister, der hver dag cykler til og fra arbejde, uddannelsesinstitutioner, eller fritidsaktiviteter. Sådan er forholdene blandt andet på Frederiks Allé, hvor der ud over en smal cykelsti også er steder med blot ét enkelt fortov. Konkret betyder det, at der er for mange farlige situationer og færdselsuheld. Det er vigtigt, at vi kan færdes trygt i vores by. Derfor er det godt, at der i mobilitetsplanen er fokus på at øge sikkerheden på cykelstierne på bl.a. Frederiks Allé med bedre og bredere cykelstier, så vi trygt kan tage jernhesten rundt i byen.

Også på Vesterbro Torv er der gode muligheder for at forbedre mobiliteten. Torvet besidder et stort uudnyttet potentiale for at skabe et byliv og et byrum, der er rart at opholde sig i for byens beboere og besøgende, men i dag er det præget af meget gennemkørende trafik, støj og os. Ensretning, et nyt grønt område, og legefaciliteter kan udgøre det samlingspunkt for det byliv, som området higer efter, og samtidig skabe en mere meningsfuld mobilitet med mindre unødvendig gennemkørende trafik, der oser byen til. På den måde kan vi skabe rammen om det gode byliv og et torv, hvor vi kan ånde og leve.

Når vi bliver flere, giver det også god mening med mere kollektiv transport. De kollektive transportformer kan hurtigt og nemt transportere flere borgere rundt. Letbanens etape 2 kan få flere til at vælge kollektive transportformer, da et stærkere letbanenetværk vil gøre det mere attraktivt at lade bilen stå. Banegårdspladsen er et vigtigt knudepunkt for den kollektive transport - også for letbanens etape 2, da det vil skabe gode muligheder for omstigning til cykel, bus eller tog. En fremtidssikring af Banegårdspladsen, så den også fremover kan bære de mange, der benytter sig af den kollektive transport, er derfor helt nødvendig.

Mobilitetsplanen er omdrejningspunktet for, hvordan vi kommer rundt i vores by. Det er en samlet plan for alle transportformer og er dermed en visionær plan, der giver bedre mobilitet for alle. Frederiks Allé, Vesterbro Torv og Banegårdspladsen er blot tre eksempler på, hvordan vi kan skabe plads til flere i trafikken nogle af de steder i vores by, hvor der er trængsel om pladsen, samtidig med at vi udvikler en attraktiv by, hvor der bliver mere byliv. Det er mobilitet med mening.

Læserbrev: Meningsfuld mobilitet for alle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce