Nej! Ulåste døre er ikke kun personalets problem


Nej! Ulåste døre er ikke kun personalets problem

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev. 

Bostedet Sølund i Skanderborg er af Det Sociale Tilsyn blevet pålagt, at døre og låger til de forskellige bosteder skal være ulåste i dagtimerne. Konsekvensen af påbuddet er, at det skal være muligt også for svært retarderede borgere at færdes ud og ind af bygningerne, når de måtte have lyst. Baggrunden for påbuddet er, at ifølge dansk lovgivning skal enhver borger kunne færdes frit i samfundet.

Påbuddet har naturligt nok skabt en kraftig reaktion hos familiemedlemmer og pårørende til de berørte borgere på bostederne og ikke mindst hos det personale, som dagligt har ansvaret for de mennesker, som bor der.

Det er en diskussion, som er hørt før. Vi ender altid i en diskussion mellem "tvang" eller "omsorgssvigt" i relation til den enkelte medborger. Det er to ubrugelige yderpunkter, som i begge tilfælde kolliderer med dansk lovgivning. Nej! Vi kan selvfølgelig ikke spærre almindelige medborgere inde, når de i øvrigt ikke farlige for deres omgivelser. På den anden side har vi også en forbandet pligt til at tage os af mennesker, som af en eller anden grund ikke kan tage vare på sig selv.

Der er næppe politisk vilje til at tilføre bostederne et personaleløft, som kunne give nye og bedre muligheder for at overskue hverdagen for beboerne. Tiden er inde til at få en gennemgribende analyse af de forhold, vi ønsker, vore medborgere med forskellige handikap skal leve under i dagligdagen. Vi kan meget vel inddrage den stigende gruppe af demente, som også har et behov en daglig omsorg.

Det hele skal vendes: Lovgivningen må vurderes og justeres. Erfaringer fra de institutioner, som har fundet frem til gode og brugbare løsninger. Den indsigt, som pårørende sidder inde med. De faglige organisationers normeringsbehov og løsningsmodeller. Indretning af bosteder og den organisatoriske og administrative opbygning, samt vurdering af udefra kommende risici. Alle disse elementer skal suppleres med anvendelse af moderne teknologi.

Lige nu ser det ud til, at sagen vil ende i Folketinget med henvisning til lovgivning på området. Det er imidlertid nødvendigt, at hele paletten tages i brug for at finde en løsning. Vi kan foreslå ministeren at nedsætte et udvalg, som skal omfatte alle implicerede parter og hensyn. Målsætningen skal være at finde frem til et forslag, der skal ende i en form for situationsbestemt løsning for bostederne.

Alternativet er, at vi bliver ved med at vade rundt mellem ufrivillig tvang og omsorgssvigt med tragiske hændelser til følge. De kan vi som samfund ikke leve med.

Nej! Ulåste døre er ikke kun personalets problem

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce