Politiker støtter borgerforslag: Psykiatrien skal på finansloven