10 lokale svarer: Hvad er den største klima-udfordring?

Hvad er den største klimaudfordring? Vi har spurgt 10 lokale aktører. Arkivfoto

10 lokale svarer: Hvad er den største klima-udfordring?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Horsens: Folkebladet har stillet 10 lokale aktører det samme spørgsmål. Hør deres bud på, hvad der er den vigtigste udfordring på klimafronten.

Thorke Østergaard, naturvejleder, Horsens Kommune
Thorke Østergaard. Arkivfoto

- Den største udfordring er nok den enorme politiske træghed. Den manglende vilje til at acceptere, at der er et klima-problem. Det er jo mange år siden, at vi blev advaret om problemerne, men hele tiden er økonomien blevet prioriteret højest, og man har ansat folk, der tænker på økonomien som det første.

- Hvis viljen havde været der nationalt og globalt, kunne vi have nået meget allerede, men det har den ikke været. Det er jo også altid nemmere at tænke på sig selv lige nu end at kigge 25-50 år frem til næste generation.

- Det er først her i de senere år, at det måske er ved at vende. Videnskaben begynder at bruge store ord om, at det snart er for sent at ændre på udviklingen, og befolkningen har også i højere grad fået øjnene op for klimaet. Så får politikerne det også, fordi der nu er stemmer i det.

Kim Søgård Kristensen, adm. direktør, Insero
Kim Søgård. Arkivfoto: Claus Skovholm

- Vi udleder bredt set for meget CO2 i forhold til, hvad vores klode kan holde. I Danmark kommer omkring 70 procent, af det vi anvender fra vedvarende energikilder, og procenttallet er stigende. Hvis vi skal nedbringe vores CO2-udledning, skal vi blive bedre til at udnytte den grønne el, f.eks. i opvarmningen af vores bygninger og i vores transportsektor. Vi skal have flere til at vælge elbilen fremfor dieselbilen og flere til at opvarme deres huse med varmepumper fremfor olie og gas.

- Det kræver, at vi udvikler løsninger, som både er grønne og økonomisk fordelagtige, og at vi tænker i nye forretningsmodeller.

Paw Amdisen, byrådsmedlem (SF) og formand for GRO - kommunens grønne tænketank
Paw Amdisen. Arkivfoto

- Helt grundlæggende er det de samlede temperaturstigninger og alt det, der følger med. Det ekstreme vejr, med stigende vandstand og det modsatte, tørke, som vi jo oplevede i sommer.

Det er et globalt problem, men lokalt mærker vi det også. Vi ser oversvømmelser, der kan ødelægge meget materielt, og også i oplandet, i landbruget, mærker man konsekvensen med lang tids tørke og så en periode med masser af vand, hvor man måske ikke har brug for det.

Jonas Würtz Midtgaard, landmand, Sattrup
Jonas Würtz Midtgaard (tv.). Arkivfoto

- Set fra mit erhverv er det vores fødevareproduktion i fremtiden. Den store udfordring er jo, at vi bliver flere og flere mennesker på planeten.

- Jeg tror, at vi i fremtiden vil se en fødevareproduktion, der hverken er konventionel eller økologisk, men en mellemting, hvor vi tager det bedste fra de to dyrkningsformer. Hvor vi vil se et mere teknologisk baseret landbrug med brug af robotter og satellitter.

- Globalt set er det for mig at se fuldstændig urealistisk, at vi får en 100 procent økologisk produktion af landbrugsvarer. I det tilfælde vil vi ikke kunne brødføde alle. Når man dyrker økologisk, bruger man væsentlig flere hektarer til at dyrke en bestemt afgrøde.

Anders Killmann Petersen, direktør, Business Horsens
Anders Killmann Petersen. Arkivfoto

- På verdensplan er der ingen tvivl om, at den største udfordring er, at polerne smelter, og vandstanden stiger, hvilket jo også er et problem for Horsens som fjordby.

- Lokalt er jeg som Business Horsens-direktør blandt andet optaget af, at vi i byggeriet får et større fokus på bæredygtighed, det cirkulære byggeri, hvor man genbruger materialer og tænker klimaet ind. Vi er jo store i byggebranchen i Horsens, og det er et område, hvor vi klart kan blive bedre.

Carsten Fynbo Larsen, lokalformand, Danmarks Naturfredningsforening
Carsten Fynbo Larsen. Arkivfoto

- Globalt er der ingen diskussion om, at det er den stigende CO2-udledning. Lokalt skal vi også bekæmpe CO2-udledning og se på ressourceforbruget, men her er den største udfordring er nok oversvømmelser, stigende vandmasser fra havet og fra vandløb inde i landet. Der bliver arbejdet med at forsinke vandmasserne, men jeg synes også, at vi i højere grad skal undgå befæstede arealer, der forhindrer vandet i at komme væk.

- Vi skal tage klima-udfordringen alvorligt. Der er kun én art i universitet, der kan påvirke udviklingen, og det er vores ansvar at få bragt balance i tingene.

Andreas Selimann Rasmussen, anlægsstruktur-elev, Learnmark
Andreas Selimann Rasmussen. Arkivfoto

- Den største udfordring er os selv. At vi ikke tager klima-problemet seriøst nok. For hvis man virkelig ville gøre en forskel, så gjorde man det sammen og ikke kun som enkelte nationer. Det største problem er, at vi ikke løfter i samlet flok. Hele planeten sammen.

- Hvis man ser globalt på klimaet, skal vi som land gøre vores for at skabe en mere grøn planet, men det er nationer som USA og Kina, der burde gå forrest. De kan ikke bare fortsætte, som de gør, og købe sig til at kunne brænde mere af. Hvis de begynder, begynder alle at tænke mere grønt.

I Danmark er vi førende indenfor vindenergi. Det er fantastisk. Vi er ikke grønne til perfektion, men vi er godt på vej, og teknologien udvikler sig hurtigere dag for dag.

Bettina Bach, boligsocial medarbejder i Bo Trivsel og indehaver af den bæredygtige webshop fairfair.dk
Bettina Bach. Privatfoto

- Man kan pege på mange ting, men set fra min verden vil jeg pege på det store overforbrug i verden. Det bevidstløse forbrug, hvor vi køber nyt, selvom det vi har duer fint.

- Butikkerne har udsalg hele tiden, vi køber ting og dimser, som vi egentlig ikke har brug, til ingen penge, og butikkerne præsenterer hele nye tiden kollektioner. Det store forbrug skaber vækst i samfundet, men det er også skidt for klimaet.

Lene Møller Josefsen, butikken Spisekammeret, Thonbogade
Lene Møller Josefsen. Arkivfoto

- Det er et svært spørgsmål. Det første, jeg tænker på, er den store mængde plastic, vi bruger, og som ender i havene. Og at vi tænker mere i at bruge de ressourcer, vi har og genbruge mere.

- I butikken er jeg meget optaget af, at vi sælger økologiske varer i det omfang, vi kan få dem, og at vi så vidt muligt bruger lokale producenter. Det giver jo ingen mening at transportere varer så langt, som vi gør i dag, når vi har muligheden for at handle lokalt.

Lotte Thøgersen, uddannelsesdekan, VIA's ingeniøruddannelser
Lotte Thøgersen. Pressefoto

- Den største klima-udfordring er, at vi ikke tænker langsigtet, men fokuserer på problemer frem for løsninger. Klimatilpasningen skal være en del af en bredere indsats, hvor vi omstiller hele vores samfund til at kunne fungere uden at belaste miljø og ressourcer og samtidigt kunne modstå klima-ændringernes følgevirkninger.

- Vores vilkår ændrer sig om ørerne på os. Derfor skal vi udvikle samfundet til at kunne håndtere og indarbejde disse ændringer. Det er komplekst, men vi har elementerne til en sådan omstilling og alle muligheder for at gennemføre den.

10 lokale svarer: Hvad er den største klima-udfordring?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce