Byråd vedtager omstridt lokalplan: Grønt lys til nedrivning af kendt slotskro

Linda Mikkelsen (tv) og Kirsten Frederiksen er to af drivkræfterne i en kamp for at undgå nedrivning af Kalø Slotskro. Men kroen med rødder i 1928 rykker et skridt nærmere nedrivning med vedtagelsen af en lokalplan i Syddjurs Byråd. Kroen skal vige for et velkomstcenter under Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Axel Schütt

Byråd vedtager omstridt lokalplan: Grønt lys til nedrivning af kendt slotskro

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Onsdag vedtager byrådet i Syddjurs en lokalplan, der åbner for et farvel til Kalø Slotskro til fordel for et nyt nationalparkcenter. For protestgruppe er lokalplanen kulminationen på et udemokratisk forløb, og gruppen kæmper videre for bevarelse af slotskroen.

KALØ: En stærkt omdiskuteret nedrivning af Kalø Slotskro kommer nærmere virkeligheden.

Onsdag eftermiddag vedtager et stort flertal i Syddjurs Byråd efter alt at dømme en lokalplan, som baner vej for nedrivningen af slotskroen nær Rønde.

Den skal fjernes til fordel for et velkomstcenter under Nationalpark Mols Bjerge.

- Det er ganske enkelt en unfair beslutning. Syddjurs Kommune har sikkert fulgt de formelle regler omkring lokalplanlægning med en tilhørende høringsperiode, men borgerinddragelsen burde være sket langt tidligere. I bund og grund klapper byrådet bare hælene sammen i forhold til en plan og placering, som Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse har valgt uden at spørge nogen om noget. Byrådet bør i stedet være garant for reel borgerindflydelse på projekt og placering, siger Linda Mikkelsen, en af drivkræfterne i en protestgruppe mod nedrivningen af Kalø Slotskro.

Det er ganske enkelt en unfair beslutning. Syddjurs Kommune har sikkert fulgt de formelle regler omkring lokalplanlægning med en tilhørende høringsperiode, men borgerinddragelsen burde være sket langt tidligere. I bund og grund klapper byrådet bare hælene sammen i forhold til en plan og placering, som Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse har valgt uden at spørge nogen om noget.
Linda Mikkelsen, fra protestgruppe mod nedrivningen af Kalø Slotskro
Slotskro og velkomstcenter
I efteråret 2013 besluttede Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse at lave et velkomstcenter ved Kalø Slotsruin.I 2016 afholdt nationalparken en arkitektkonkurrence om udformningen af det ny velkomstcenter. Den bærende tanke bag vinderprojektet er samspillet med omgivelserne, og velkomstcenteret er sænket i terrænet for at give den bedste harmoni med omgivelserne.Velkomstcenteret skal bygges på et areal vest for den nuværende Kalø Slotskro. Men i det fredede naturområde må der kun være bygninger på et begrænset areal, og det er ifølge nationalparken nødvendigt at råde over hele byggearealet for at lave centeret.Derfor bliver der ikke længere plads til slotskroen, som skal rives ned.
Til hverdag er der smukt og idyllisk på Kalø ved Rønde. Men i årevis har planen om et velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge skabt uro i området. Foto: Axel Schütt
Til hverdag er der smukt og idyllisk på Kalø ved Rønde. Men i årevis har planen om et velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge skabt uro i området. Foto: Axel Schütt

Voldsomme protester

I efteråret 2013 besluttede Nationalpark Mols Bjerge at skabe et nyt velkomstcenter til 40 millioner kroner.

Flere placeringer var i spil, men i sidste ende gav parkbestyrelsen centeret adresse på området med Kalø Slotskro ved Kalø Slotsruin. Projektet betyder, at den nuværende slotskro rives ned i forbindelse med byggeriet af centeret.

Udsigten til en afsked med Kalø Slotskro har udløst voldsomme protester. Der blev blandt andet sat gang i en indsamling af underskrifter, og den kulminerede med overrækkelse af 6.000 underskrifter til Syddjurs Kommune.

Alligevel valgte kommunen i begyndelsen af 2018 at indlede arbejdet med en lokalplan med kommuneplantillæg, som er nødvendig for at bygge velkomstcenteret.

Lokalplanen tager afsæt i det projekt, som nationalparken har udarbejdet.

Planen og indsigelserne
Onsdag vedtager Syddjurs Byråd efter alt at dømme en ny lokalplan med et kommuneplantillæg for området ved Kalø Slotskro nær Rønde. Planen er fundament for etableringen af et nyt velkomstcenter, som arkitekter har tegnet for Nationalpark Mols Bjerge.I forbindelse udarbejdelsen af lokalplanen er der afviklet høring fra 2. november 2018 til 8. januar 2019. I løbet af den 10 uger lange høring modtog Syddjurs Kommune 90 kommentarer til det midlertidige forslag til en lokalplan. Desuden blev der afholdt et offentligt møde med ca. 250 tilhørere.

Nogle af de centrale temaer i indsigelserne er: Fredning og naturbeskyttelse, velkomstcentrets placering, Kalø Slotskro, parkeringsplads og trafiksikkerhed, cykelsti og fodgængere, visualiseringer, turisme og områdets tilgængelighed, økonomi og behov for centeret, borgerinddragelse.

I forlængelse af høringsperioden har især placeringen af en parkeringsplads udløst debat internt i Syddjurs Kommune. Det skyldes blandt andet, at Danmarks Naturfredningsforening protesterer voldsomt mod placeringen. Men i den ny lokalplan er parkeringsområdet ikke flyttet.
Nationalpark Mols Bjerge har offentliggjort flere illiustrationer af det planlagte velkomstcenter ved parkeringspladsen nær Kalø Slotsruin. Visualisering: Arkitema Architects
Nationalpark Mols Bjerge har offentliggjort flere illiustrationer af det planlagte velkomstcenter ved parkeringspladsen nær Kalø Slotsruin. Visualisering: Arkitema Architects

Borgmester på mål

Allerede for et år siden tegnede der sig et stort byrådsflertal for at sige ja til lokalplanen med fatale konsekvenser for Kalø Slotskro.

Og flertallet for lokalplanen eksisterer stadig. Kun enkelte af de 27 Syddjurs-politikere i byrådet forventes onsdag eftermiddag at sige nej eller undlade at stemme ved behandlingen af sagen i byrådssalen i Ebeltoft.

Syddjurs-borgmester Ole Bollesen (S) er en af dem, som stemmer for lokalplanen.

- Jeg kan helt sikkert stå på mål for den demokratiske proces, som Syddjurs Kommune har gennemført. Vi har absolut lyttet til borgerne. Men det er forståeligt, at nogle borgere efterlyser en tidligere inddragelse i Nationalpark Mols Bjerges planlægning af velkomstcenteret. Jeg synes dog, at nationalparken med blandt andet sidste års åbne huse på Kalø har gjort meget for at inddrage og rette op, understreger Ole Bollesen.

Syddjurs-borgmester Ole Bollesen (S) er tilfreds med den proces, som kommunen har gennemført i forbindelse med vedtagelsen af en lokalplan for et velkomstcenter på Kalø. Foto: Jens Thaysen
Syddjurs-borgmester Ole Bollesen (S) er tilfreds med den proces, som kommunen har gennemført i forbindelse med vedtagelsen af en lokalplan for et velkomstcenter på Kalø. Foto: Jens Thaysen

Kampen fortsætter

Syddjurs Byråds vedtagelse af den ny lokalplan er godt nyt for Nationalpark Mols Bjerge.

Lokalplanen giver nationalparken bedre kort på hånden, når der hos fonde skal søges om penge til byggeriet af velkomstcenteret.

Samtidig betyder den godkendte lokalplan, at der kan søges om de nødvendige dispensationer til at lave centeret. De skal indhentes hos såvel Fredningsnævnet som Naturstyrelsen.

Tilhængerne af en bevarelse af Kalø Slotskro vil fortsætte kampen mod nedrivningen.

- Lokalplanen er et skridt på vejen for nationalparkens projekt. Men nationalparkbestyrelsen mangler stadig forskellige tilladelser og ikke mindst de nødvendige penge. Vi er ikke modstandere af et velkomstcenter. Men det er trist, at lokalplanen medvirker til at cementere den forkerte placering af centeret. Der er andre oplagte placeringsmuligheder, som bliver kørt helt over i det forløb, som nationalparken satte i gang uden at høre borgerne, forklarer Linda Mikkelsen.

Nationalpark Mols Bjerge har oplyst, at det ny velkomstcenter i bedste fald kan stå klar i 2021.

Kalø Slotskro har adresse ved parkeringspladsen nær Kalø Slotsruin. Der har været servering på stedet siden 1928, men den nuværende krobygning blev opført i 1967. I 1980'erne skete der en række store tilbygninger og ombygninger af faciliteterne nær Rønde. Foto: Axel Schütt
Kalø Slotskro har adresse ved parkeringspladsen nær Kalø Slotsruin. Der har været servering på stedet siden 1928, men den nuværende krobygning blev opført i 1967. I 1980'erne skete der en række store tilbygninger og ombygninger af faciliteterne nær Rønde. Foto: Axel Schütt

Byråd vedtager omstridt lokalplan: Grønt lys til nedrivning af kendt slotskro

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce