Lille nål - stor ballade: Nu får nålesagen konsekvenser

Det er nålen her, der til sidst endte med at blive droppet af Region Midtjylland, fordi lægerne og sygeplejerskerne ikke brød sig om at bruge den. Regionen fastholder, at nålen er af lavere kvalitet end den nål, man hidtil havde brugt. Producenten B. Braun er derimod af den opfattelse, at en stor del af hospitalernes personale aldrig blev ordentligt uddannet i at bruge nålen. Foto: Flemming Krogh

Lille nål - stor ballade: Nu får nålesagen konsekvenser

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Region Midtjylland vil tage ved lære af sagen om de udskældte hospitalsnåle.

Patienter har følt sig som menneskelige nålepuder.

Læger og sygeplejersker har bandet i frustration over ikke at kunne ramme blodårerne.

Producenten B. Braun har følt sig uretfærdigt hængt ud med beskyldninger om uskarpe nåle.

Og Region Midtjylland er omvendt blevet beskyldt for at lave uskarpe udbud, der vægter pris højere end kvalitet.

Sagen om de udskældte PVK-nåle har ingen vindere.

Sådan er sagen forløbet fra måned til måned
19. maj 2017Den tyske lægemiddelproducent B. Braun Medical vinder et udbud om at levere såkaldte PVK-nåle til Region Midtjyllands hospitaler. Det er den nål, man får stukket i hånden eller armen, når man skal have drop.

Der er i alt fire budgivere i udbuddet, hvor prisen vægter 60 procent og kvaliteten vægter 40 procent. Nålen fra B. Braun hedder Vasofix Safety, og den vinder udbuddet.

I en test bliver den vurderet som den næstbedste af de fire nåle målt på kvalitet. Den allerbedste er den nål, regionen hidtil har benyttet. Men den er også dyrest og ender derfor som nummer sjok i den samlede vurdering.

–-

14. august 2017

Aftalen træder formelt i kraft 14. august, og personalet på hospitalerne skal instrueres i at bruge det nye udstyr. Allerede i juni har B. Braun fremsendt informationsmateriale om nålen, og der bliver også planlagt implementeringsmøder for personalet på hospitalerne.

Ifølge B. Braun er der dog flere afdelinger, der ikke ønsker at deltage i møderne, ligesom der også bliver aflyst møder. Forløbet beskrives således af B. Braun:

"B. Braun oplevede flere gange i løbet af implementeringsperioden, herunder på implementeringsmøderne på visse hospitalsafdelinger, at der var brugere, som fra start var afvisende over for brugen af Vasofix Safety og meget negative i omtale af produktet - både over for patienter og øvrigt personale på afdelingerne".

–-

13. oktober 2017

Personalet bryder sig ikke om at bruge den nye nål. Ofte må der stikkes flere gange, før det lykkes at ramme blodåren. Der bliver derfor holdt flere møder mellem Region Midtjylland og B. Braun i forhold til de problemer, personalet oplever ved overgangen til den nye nål.

–-

27.-29. november 2017

Situationen er kritisk, og internt i regionen tales der nu om at bryde kontrakten med B. Braun. Som et sidste forsøg får B. Braun over tre dage lov at gennemføre opfølgende undervisningsmøder på flere af regionens hospitalsafdelinger. Ifølge B. Braun lykkes det her at anlægge PVK uden problemer, når det blot bliver gjort på den korrekte måde.

Regionen oplever imidlertid fortsat frustration blandt personalet og konkluderer, at "det er et væsentligt andet produkt, som kræver en anden anvendelsesteknik, ligesom det kvalitetsmæssigt fortsat vurderes lavere end det hidtil anvendte produkt."

–-

13. december 2017

Region Midtjylland opsiger aftalen med følgende begrundelse:

"Region Midtjylland oplever desværre, at implementeringen af produkterne vedr. delaftale 6 har været særdeles problemfyldt, og på trods af diverse initiativer mellem B. Braun Medical A/S og Region Midtjylland har det ikke været muligt at nå en løsning."

–-

14. december 2017

B. Braun klager over opsigelsen af aftalen, som selskabet mener er uberettiget. Ifølge B. Braun er der ikke noget galt med produktet, men snarere personalets vilje til at lære at anvende det korrekt.

–-

30. januar 2018

Via sin advokat sender B. Braun et udkast til en stævning til Region Midtjylland. Selskabet vil have seks millioner kroner som erstatning for den brudte kontrakt. Beløbet svarer til det, B. Braun Medical havde forventet at omsætte for, hvis den tre-årige kontrakt var blevet opretholdt.

–-

19. februar 2018

B. Braun og Region Midtjylland mødes i Aarhus i et sidste forsøg på at undgå en retssag og finde en mindelig løsning. Fra regionens side deltager blandt andre regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

–-

26. februar 2018

Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen sender et skriftligt svar til B. Brauns advokat som opfølgning på udkastet til stævningen. Her fastholder Jacob Stengaard Madsen, at regionen ikke er erstatningspligtig, eftersom kontrakten er opsagt inden for en prøveperiode, der er nedfældet i kontrakten. Han tilbyder dog, at regionen vil dække B. Braun Medicals udgifter i forbindelse med implementeringen. (Kurser, oplæring mm.)

–-

17. april 2018

B. Braun meddeler, at virksomheden snart forventer at færdiggøre sin opgørelse over, hvor store udgifterne har været til oplæring af regionens personale. Virksomheden vil dog samtidig ikke afvise, at det fortsat kan ende i en retssag, hvis der ikke kan opnås enighed om det nye krav.

Vil lære af sagen

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Tirsdag 17. april blev regionsrådspolitikerne i forretningsudvalget præsenteret for en redegørelse for, hvordan indkøbsafdelingen fremover vil være skarpere i sine udbud, så lignende tvister ikke opstår igen.

Blandt andet erkender indkøbsafdelingen, at oplæringen af læger og sygeplejersker i at bruge den nye nål burde have været obligatorisk for alle.

Det er især manglende koordinering med oplæringen, der er blevet kritiseret af producenten, B. Braun Medical, i det slagsmål, der har udspillet sig, efter Region Midtjylland til sidst valgte helt at droppe den pågældende nål i december 2017.

Oplæring skal medregnes

Samtidig skal kvalitet for fremtiden vægte med mindst 50 procent, når regionen indkøber kliniske artikler til brug på hospitalerne, og det skaber tilfredshed hos Dansk Folkepartis Steen Thomsen fra Horsens, der netop har stillet det specifikke forslag og nu fået opbakning til det.

- I det pågældende udbud var prisen sat til at vægte 60 procent og kvaliteten kun 40. Havde det været 50/50, så ville det have været den hidtidige nål, der havde vundet, og så var vi aldrig endt med sådan en sag. Nålen skal i udbud igen inden for det næste halve år, og for mig har det været helt nødvendigt at sikre, at vi ikke risikerer noget lignende igen, siger Steen Thomsen.

Ud over et minimumskrav til hvor meget kvaliteten skal vægte i det samlede billede, så skal udgifterne til eventuel omskoling af medarbejderne for fremtiden også regnes med, når forskellige tilbud vurderes.

- Det er klart, at hvis man skifter til et andet produkt, så kommer der nogle udgifter til oplæring af personalet, som let kan løbe op. Det skal fremover regnes med i den samlede vurdering, og på den måde sikrer vi, at der skal et noget bedre tilbud på bordet, før man går i gang med den store proces, det kan være at skifte et produkt ud, siger Steen Thomsen.

Lille nål - stor ballade: Nu får nålesagen konsekvenser

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce