Låste døre: Viborg går imod socialtilsyn, Skanderborg klapper hælene sammen

I Skanderborg Kommune agter man at følge anvisningerne fra Socialtilsyn Midt. Arkivfoto: Erik Jepsen

Låste døre: Viborg går imod socialtilsyn, Skanderborg klapper hælene sammen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Viborg Kommune trodser Socialtilsyn Midts anvisning om at åbne låste. Skanderborg Kommune har ingen intention om at gøre det samme. Ministeren bør skynde sig at se på sagen, mener folketingsmedlem.

SKANDERBORG: Børnenes sikkerhed er vigtigere end retten til bevægelsesfrihed. Det mener børne- og ungdomsudvalget under Viborg Byråd. I enighed har udvalget besluttet, at det ikke vil følge en henstilling fra Socialtilsyn Midt om at åbne låste døre på døgninstitutionen for handikappede børn og unge, Egeskovhus. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Beslutningen er truffet på baggrund af en tragisk sag i sommer, hvor en svært handikappet syvårig pige forsvandt fra institutionen gennem en ulåst dør og blev fundet druknet i en nærliggende sø.

Efter ulykken blev Egeskovhus indrettet, så kun voksne kunne betjene dørene. Men det forhold har Socialtilsyn Midt siden fundet i strid med loven. Tilsynet har i en rapport henstillet til institutionen, at forholdene bør ændres. Der er ikke - endnu - varsel om påbud.

Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V), der er valgt i Viborgkredsen, bakker kommunen op i beslutningen om at gå imod tilsynet.

- Jeg har meget stor forståelse for, at Viborg Kommunes børne- og ungdomsudvalg har valgt at trodse loven, siger han til Viborg stifts Folkeblad og tilføjer:

- Vi har som samfund et særligt ansvar overfor borgere, der ikke kan tage vare på sig selv og deres egen sikkerhed. Herunder også børn, der er på institutionen Egeskovhus. Derfor bør sikkerhed i min optik altid gå forud for retten til bevægelsesfrihed.

Sagen om Sølund
Socialtilsyn Midt har varslet fire påbud og krav om skærpet tilsyn med bostedet Sølund i Skanderborg. Socialtilsynet vurderer, at Sølund uden hjemmel i loven har aflåst døre og låger og dermed frataget beboere deres grundlovssikrede ret til frihed.

Flere pårørende har offentligt ytret bekymring og angst for, at deres familiemedlemmer vil kunne gå ud, uden at være i stand til at tage vare på sig selv.

Ifølge Socialtilyn Midt har de låste døre været en ulovlig begrænsning for andre beboere.

Skanderborg Kommune har 14 dage til at formulere et høringssvar.

Derefter vil Socialtilsyn Midt præsentere sin endelige sanktion.
I Viborg Kommune har børne- og ungdomsudvalget truffet en politisk beslutning - i enighed - om, at man ikke vil følge en henstilling fra Socialtilsyn Midt om at åbne låste døre på institutionen Egeskovhus. Arkivfoto: Morten Dueholm
I Viborg Kommune har børne- og ungdomsudvalget truffet en politisk beslutning - i enighed - om, at man ikke vil følge en henstilling fra Socialtilsyn Midt om at åbne låste døre på institutionen Egeskovhus. Arkivfoto: Morten Dueholm

Vil sikre lovlighed

Viborg Kommunes uvilje til at føje socialtilsynet får ikke Skanderborg Kommune til at ryste på hånden. Her har kommunen meldt ud, at Socialtilsyn Midts varsel om påbud og skærpet tilsyn med Landsbyen Sølund tages meget alvorligt.

- Vi har taget den her agterskrivelse til efterretning og vil rette ind efter den i første omgang. Det, mener jeg, er det rigtige at gøre. Det er magtpåliggende for mig at sikre, at loven bliver overholdt, siger formand for Skanderborg Kommunes socialudvalg Anders Rosenstand Laugesen (V).

Socialtilsyn Midt har efter en række besøg hos Sølund sidst efterår fundet, at bostedet på flere punkter bryder loven. Blandt andet ved ikke at sikre alle beboere fri adgang ud.

Avisen har også kontaktet Skanderborg Kommunes borgmester Jørgen Gaarde (S). Han er ikke vendt tilbage. Det er i stedet direktør i Skanderborg Kommune, Lone Rasmussen.

Hun fastslår, at Skanderborg Kommune retter ind efter socialtilsynets anvisninger.

- Vi har ikke intentioner om andet, siger hun.

Ministeren må skynde sig

Folketingspolitiker Kirsten Normann Andersen, der er handikapordfører for SF og valgt i Østjylland, har 16. januar stillet spørgsmål til børne- og socialminister Mai Mercado (K) på baggrund af Stiftens artikler om sagen fra Sølund.

Hun har endnu ikke fået svar.

- Men på baggrund af situationen i Viborg vil jeg rykke for svar og bede ministeren skynde sig at tage den her sag op, siger Kirsten Normann Andersen.

Kirsten Normann Andersen vil blandt andet gerne vide, om ministeren mener, at socialtilsynet bør have mulighed for at dispensere fra kravet om åbne døre.

- Jeg er optaget af, at tilsynet bør have mulighed for at dispensere. Det kræver, at man også kigger på normeringer og om der er faglært personale nok. Det skal man sikre sig først, og det bør socialtilsynet have beføjelse til, siger Kirsten Normann Andersen.

Låste døre: Viborg går imod socialtilsyn, Skanderborg klapper hælene sammen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce