Låste døre er strid med loven: Socialtilsyn varsler skærpet tilsyn med Sølund

Jeanette Tikøb er søster til og værge for Allan, der bor på Sølund. Hun er bange for, at han vil fare vild eller komme til skade, hvis han skal have fri adgang ud døgnet rundt, som Socialtilsyn Midt indskærper. Foto: Jens Thaysen

Låste døre er strid med loven: Socialtilsyn varsler skærpet tilsyn med Sølund

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Socialtilsyn Midt har sendt Sølund et foreløbigt varsel om påbud i sagen om de låste døre og låger. Tilsynet vurderer, at forholdene på Sølund er så bekymrende, at bostedet skal under skærpet tilsyn.

SKANDERBORG: Landsbyen Sølund har udsigt til at ryge under skærpet tilsyn, efter bostedets praksis med at låse havedøre og -låger er blevet kendt for Socialtilsyn Midt. Tilsynet har i denne uge sendt en såkaldt 'påtænkt afgørelse' til Sølund.

Århus Stiftstidende har fået aktindsigt i dokumentet, hvori Socialtilsyn Midt vurderer, at forholdene på Sølund er så mangelfulde og bekymrende, at bostedet efter en samlet vurdering ikke leverer den fornødne kvalitet. På den baggrund varsler socialtilsynet, at det påtænker at sætte Sølund under skærpet tilsyn.

Socialtilsyn Midt påtænker desuden at udstede fire påbud til Sølund.

Bostedets ledelse og medarbejdere skal gennemføre "kompetenceudvikling" i reglerne for magtanvendelse. Bostedet skal redegøre for, hvordan den viden efterfølgende bliver implementeret. Bostedet skal redegøre for, hvordan man vil sikre, at beboernes selvbestemmelsesret bliver overholdt. Bostedet skal desuden dokumentere, at alle bostedets boliger er godkendt til beboelse.

Sidstnævnte påbud handler om, at socialtilsynet under sine syv tilsynsbesøg mellem august og oktober sidste år konstaterede, at der på Sølund er indskrevet en borger i en kælderlejlighed, som ikke er godkendt til beboelse. Ligeledes benytter bostedet en pavillon og et sommerhus, der ikke er godkendt til beboelse.

De øvrige tre påbud knytter sig til sagen om, at Sølund har haft som praksis at låse havedøre, enkelte yderdøre og havelåger for at beskytte beboerne. Socialtilsynet vurderer, at de låste døre er ulovlig magtanvendelse og i strid med grundlovens paragraf 71, der sikrer enhver borger personlighed frihed. Tilsynet skriver blandt andet:

- Socialtilsynet skal fastslå, at det at låse en borger inde er ensbetydende med frihedsberøvelse, hvilket der generelt er et forbud imod, hvis det ikke har hjemmel i lov jf. grundlovens § 71. Frihedsberøvelse er ikke et tilladt indgreb efter serviceloven (...).

Desuden lægger socialtilsynet vægt på, at de enkelte boenheder i Landsbyen Sølund har håndteret praksis med afløste døre forskelligt. Ifølge tilsynets oplysninger har det i mindst ét tilfælde haft den virkning, at man har låst dørene af hensyn til én borger, men til ulempe for boenhedens resterende borgere.

-Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i stort omfang iværksætter tiltag, som har konsekvenser for mange borgere, selvom formålet kun er at begrænse en enkelt borger, skriver tilsynet blandt andet.

Socialtilsyn Midt
I hver region er én kommune ansvarlig for at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. I Region Midtjylland er det Silkeborg Kommune.

De i alt fem socialtilsyn har ansvaret for, at tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn, er generelt egnede til målgruppen.

Lov om socialtilsyn blev vedtaget på baggrund af en politisk aftale fra oktober 2012, indgået af samtlige partier i Folketinget. Med aftalen og den efterfølgende lovgivning blev ansvaret for at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge fra alle 98 kommuner og regioner flyttet til fem tilsynskommuner.

Socialtilsynet skal aflægge driftsorienterede besøg mindst én gang om året for at vurdere tilbuddenes kvalitet.

Tænkt som beskyttelse

At alle Sølunds ansatte, inklusiv ledelse, skal sendes på kursus i reglerne for magtanvendelse, begrunder tilsynet med en vurdering af, at de 'ikke i tilstrækkelig grad har kendskab til reglerne'. Det skal der senest være rettet op på 26. april. De øvrige forhold skal være bragt i orden senest 26. februar.

Sølund har nu 14 dage til at formulere et høringssvar, og først derefter vil påbud og eventuelt skærpet tilsyn kunne træde i kraft. Socialtilsyn Midt har inden da inviteret Sølund og Skanderborg Kommune til dialogmøde, og det er et tilbud, som parterne ser positivt på.

- Det er en meget alvorlig sag at blive sat under skærpet tilsyn, og vi tager tilsynets beslutning til efterretning, men vi ser frem til en dialog med socialtilsynet, som der er lagt op til. Jeg kan ikke uddybe yderligere, før vi har sat os grundigt ind i afgørelsen og formuleret vores høringssvar, fortæller leder af Sølund, Lone Bahnsen Rodt.

Hun har tidligere forklaret til Århus Stiftstidende, at de aflåste døre og havelåger er tænkt som en beskyttelse af Sølunds beboere, der for de flestes vedkommende er udviklingshæmmede i svær grad. Kognitivt er mange på samme niveau som vuggestue- eller børnehavebørn.

- Der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, at der er ekstra døre og håndtag i vuggestuer og børnehaver. Det er logik, at vi ikke lukker små børn ud, hvor der er veje og trafik. Og det er fuldstændig den samme tilgang, vi har haft til vores beboere, forklarede Lone Bahnsen Rodt til Århus Stiftstidende for nylig.

Et skærpet tilsyn betyder, at tilsynsmyndigheden intensiverer sine besøg for at følge håndteringen af de udstedte påbud. En afgørelse om skærpet tilsyn kan højest træffes for tre måneder ad gangen.

Låste døre er strid med loven: Socialtilsyn varsler skærpet tilsyn med Sølund

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce