Nyt budget på plads: Det afgørende punkt er flere penge til skolerne

Jørgen Gaarde (A), borgmester i Skanderborg Kommune, er særligt glad for, at der på budgettet for 2019-2022 er afsat penge til skoleområdet. Foto: Kim Haugaard/Kristian Djurhuus

Nyt budget på plads: Det afgørende punkt er flere penge til skolerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Et enigt byråd står bag det kommunale budget for 2019 til 2022. Her er blandt andet sat penge af til mere biodiversitet i skovene, forbedring af skoleområdet og bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger, mens der fremover skal spares på kommunens indkøbsområde.

SKANDERBORG: Efter tre dages forhandlinger er samtlige partier i byrådet blevet enige om, hvordan kommunens budget frem til og med 2022 skal se ud.

I indledningen til budgettet står der at forhandlingerne har fundet sted i lyset af den store befolkningstilvækst, som kommunen oplever. Det giver behov for nye investeringer og øgede driftsbudgetter på områder som dagtilbud, skole og infrastruktur.

Kommunens vision hedder 'mennesker møder mennesker', og derfor er det også naturligt at budgettet har fokus på menneskerne, indledes der desuden. Budgettet har derfor fokus på at gøre det bedst muligt for kommunens indbyggere, inden for de økonomiske rammer.

Samlet set har man derfor øget driftsbudgettet for 2019 med netto 44 millioner kroner.

Det betyder blandt andet, at der er afsat 260 millioner kroner til udbygning og forbedring på skoleområdet. Konkret vil man blandt andet bruge 140 millioner kroner de næste fire år på at udvide skolekapaciteten i Hørning.

Borgmester i Skanderborg Kommune, Jørgen Gaarde, er særligt glad for, at der i budgettet er reserveret store beløb til skolerenovering.

- Der kommer mange elever til, i kraft af, at vi bliver flere i kommunen, og derfor er det en stor opgave at komme videre med det område, siger han.

Derudover fremhæver byrådet at man blandt andet har øget budgettet der går til vedligeholdelse af de kommunale bygninger. I stedet for 15 millioner, skal der fremover bruges 20 millioner.

Et enigt byråd er efter tre dage med forhandlinger blevet enige om budgettet for 2019-2022. Foto: Kristian Djurhuus
Et enigt byråd er efter tre dage med forhandlinger blevet enige om budgettet for 2019-2022. Foto: Kristian Djurhuus

Omprioriteringer skal der til

Byrådet har også afsat tre millioner kroner i 2019 og 5,2 millioner kroner fra 2020 og frem til at lave kommunale løsninger inden for den samlede kollektive trafik.

De understreger dog, at den kommunale service vil blive dårligere end da regionen havde ansvaret for den. Men regionen har valgt at reducere flere kollektive trafikruter, hvorfor byrådet finder det nødvendigt at bruge penge på området.

Man vil også afsætte penge til at øge biodiversiteten og naturkvaliteten i de kommunale skove. Der er planlagt en forøgelse af budgettet med 75.000 kroner i 2019, 25.000 kroner i 2020 og 100.000 kroner i 2021.

Selvom der ikke egentligt skal spares på driftsbudgettet, har man været nødt til at lave en række omprioriteringer.

Det betyder, at man på nogle punkter har aftalt en reduktion. I budgetaftalen fra 2017 har man indregnet et årligt effektiviseringskrav på driftsbudgetterne for alle kommunale arbejdspladser på 0,5 procent om året. Man er i det nye budget blevet enige om at videreføre effektiviseringskravet i årerne 2020-22 med 0,25 procent om året.

Derudover vil man blandt andet også investere i en øge effektivisering af kommunens indkøb. Det vil dels ske i øget omfang at anvende e-handel, dels ved at sikre bedre udnyttelse af allerede indgåede indkøbsaftaler. Det giver en mindsket afgift på 2,3 millioner kroner i 2019, stigende til 4,85 millioner kroner årligt fra 2021.

Ikke et spare-budget

Byrådet vil også afskaffe OIK-puljen. Fra budgettet i 2012 blev der afsat en pulje med henblik på investeringer i tiltag, der giver mere effektiv drift og kvalitet. Denne pulje afskaffer man nu med virkning fra budget 2019 og frem. Allerede igangsatte initiativer med finansiering fra OIK-puljen vil dog fortsat få finansiering.

Men alt i alt er der ikke tale om de helt store besparelser forklarer Jørgen Gaarde (A), borgmester i Skanderborg Kommune. Faktisk er der slet ikke tale om et egentligt spare-budget, men blot at det har været nødvendigt med en række omprioriteringer.

Det skyldes blandt andet, at befolkningstallet i kommunen vokser. Faktisk er Skanderborg den hurtigst voksende kommune i landet, siger han.

- Vi bliver flere og flere i kommunen, og det er der økonomi i. Derfor vokser budgettet, siger han og henviser til de 44 millioner kroner, som driftsbudgettet er udvidet med.

Befolkningstilvæksten har en positiv indvirkning på kommunens økonomiske udvikling på lang sigt, men presser økonomien på kort sigt.

Væksten i antallet af skatteydere betyder at det kan betale sig for kommunen at være selvbudgetterende, det vil sige selv at skønne over de forventede skatteindtægter frem for at benytte sig af statens tilbud om en garanteret skatteindtægt.

Nyt budget på plads: Det afgørende punkt er flere penge til skolerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce