Sidste udkald for Munkekroen: På vej mod nedrivning

"Munkekroen" har stået tom i ni år, siden den seneste restaurant i bygningen lukkede. Skanderborg Museumsforening fastholder, at det vil være et stort tab for byen, hvis den ikke renoveres og i stedet rives ned. Arkivfoto

Sidste udkald for Munkekroen: På vej mod nedrivning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det er ussel mammon, der betyder, at den fredede bygning "Munkekroen" er på vej mod nedrivning. Det mener man i Skanderborg Museumsforening, der gør et sidste forsøg på at redde den fredede bygning.

SKANDERBORG: En årelang sag om smertensbarnet "Munkekroen" i Adelgade 49A i Skanderborg er på vej mod en afslutning, og meget tyder på, at den hidtil fredede bygning, der har stået tom i ni år, får ophævet fredningen og dermed kan rives ned. Ihærdige modstandere gør dog et sidste forsøg på at redde bygningen.

- Det er lidt barokt, at Slots- og Kulturstyrelsen er parat til at ophæve fredningen af Munkekroen uden nogen form for argumenter, siger Niels Henrik Petersen, bestyrelsesmedlem i Skanderborg Museumsforening, der kæmper for at bevare bygningen, og helst ser det istandsat og ført tilbage til fordums stolthed.

Slots- og Kulturstyrelsen sendte i oktober 2017 bygningen i en høring, som varer frem til 9. februar 2018. Derefter har styrelsen op til tre måneder til at beslutte, om man skal ophæve fredningen.

Den gamle kro
  • Bygningen Adelgade 49A har en lang historie som gæstgivergård og restaurant fra 1700-tallet og frem.Oprindeligt lå kroen uden for Skanderborgs byport, men da byen voksede, kom den til at ligge centralt ved den østjyske landevej, der blev etableret omkring 1839
  • Bygningen en har en lang, lav bindingsværklænge med fine mønstermurede tavl, og den vidner om ældre byggeskik og historie
  • Bygningen blev fredet i 1919 på grund af det arkitektoniske samt stedets kulturhistoriske betydning som gæstgivergård
  • Det var først i 1960'erne, den fik navnet Munkekroen, som hænger ved i dag.

"Systematisk misligeholdt"

Bygningen har en lang og kontinuerlig historie som kro og restaurant fra 1700-tallet og frem til 2009. I høringsmaterialet remser Slots- og Kulturstyrelsen en beskrivelse op fra Det Særlige Bygningssyn, som er statens rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring.

Det Særlige Bygningssyn finder det helt uacceptabelt, hvis bevidst og systematisk misligholdelse af en fredet bygning igennem adskillige år skal føre til, at fredningen ophæves.

Bygningssynet er samtidig overbevist om, at Munkekroens fredningsværdi kan opretholdes ved en snarlig istandsættelse, og at bygningen kan genvinde sin tidligere værdighed med indretning til ny funktion. Det samme mener arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen fra Aarhus, der har udarbejdet tre større rapporter om huset i 2015, 2016 og 2017.

Munkekroen som den så ud i 1965. Byens dengang bedste spisested med hvidmalet facade og dueblå vinduer, dør og vindskeder. Billedet giver et noget andet indtryk end det forfaldne hus, man ser i dag. Foto: Stenders Forlag, Skanderborg Historiske Arkiv

Alt fejes til side

Men Slots- og Kulturstyrelsen fejer flot både sit eget rådgivende udvalg og alle argumenter til side uden nærmere begrundelse. Man konstaterer blot, at det er Slots- og Kulturstyrelsens umiddelbare opfattelse, at fredningen af forhuset på Adelgade 49A skal ophæves. Punktum.

Det er også det, et flertal i Skanderborg Byråd stemte for 27. april 2016.

Men Niels Henrik Petersen forstår ingenting.

- Der er for mig at se kun økonomiske motiver til at ophæve fredningen af Munkekroen. For hvis Slots- og Kulturstyrelsen opretholder fredningen, vil ejeren formentlig kunne kræve, at staten overtager bygningen, og skal bekoste istandsættelsen. Dermed sparer staten millioner ved at tillade en affredning. Men hvorfor siger man det så ikke, som det er, at man ikke har råd til at opretholde fredningen, siger Niels Henrik Petersen, der selv er uddannet arkitekt, og som bor i Adelgade og i mange år var afdelingsarkitekt i Aarhus Kommune.

Nyt høringssvar

Skanderborg Museumsforening har - som et sidste forsøg på at afværge, at huset mister sin fredning og derefter rives ned - skrevet et høringssvar.

Foreningen peger blandt andet på de tre fagligt detaljerede arkitektrapporter, der beskriver en handleplan for huset, der vil koste 6,2 mio. kr. at sætte i stand ind- og udvendigt. Og man peger på, at det vil være et stort kulturhistorisk tab for Skanderborg, hvis dette ene af blot fire fredede huse på Adelgade forsvinder.

- Så får vi i stedet endnu en grim og høj bygning. Det har vi i forvejen set masser af dårlige eksempler på i hovedgaden, mener Niels Henrik Petersen.

Adelgade 49 set fra gårdsiden, 1938. For to år siden blev bagbygningen, der har rummet køkken, viktualierum og brænderum, revet ned, da den ikke var fredet. Foto: Kamilla Kudsk, Skanderborg Historiske Arkiv

Sidste udkald for Munkekroen: På vej mod nedrivning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce