Kloaknettet er for dårligt: Når rotterne bryder ud går det galt