Annonce
Byudvikling

Åbent brev til Aarhus Byråd: Borgerinddragelsen er slået fejl

Her der et åbne brev til Aarhus Byråd, som netværket "med Hjerte for Aarhus" har skrevet.

Åbent brev – invitation til dialog om bedre borgerinddragelse:

‘Med Hjerte for Aarhus’ inviterer i efteråret 2021 frem til byrådsvalget jer byrådspolitikere til debatter om borgerinddragelse i byudviklingen.

I får hermed god tid til at forklare os og borgerne, hvordan I mener, at borgerinddragelse bør foregå.

Annonce

Med Hjerte for Aarhus er et netværk og dialogforum med repræsentanter for en lang række fællesråd og borgergrupper i Aarhus Kommune (se medlemmer og formål nedenfor).

I netværket har vi den holdning, at borgerne, fællesrådene og andre borgergrupper skal inddrages tidligere i byplanlægningen, at der skal være klarere rammer for inddragelsen, og at kommuneplanens entydige intentioner om samskabelse i byudviklingen skal tages meget mere alvorligt, end det sker i dag.

Siden Kommuneplan 2017 trådte i kraft, har vi borgere været vidne til mere end 90 dispensationer fra kommuneplanen - de såkaldte kommuneplantillæg - samt et utal af byggesager ude af trit med dens retningslinjer, hvor forvaltningens vurderinger som regel ender med dispensationer og tilladelser. Dispensationer og tilladelser, der ofte giver bygherrer mulighed for fx at bygge ind i villakvarterer, bygge højere, mere tæt, og med en større bebyggelsesprocent, et mindre friareal og/eller færre parkeringspladser, end kommuneplanen giver mulighed for. Dispensationerne og tilladelserne begrundes ikke planmæssigt i det konkrete byggeri. Der henvises typisk til, ‘at det giver kommuneplanen mulighed for’ - en slags carte blanche, som ikke er i overensstemmelse med de forslag til saglige vurderinger og kriterier, som kommuneplanen lægger op til at bruge.

Lad os blot nævne nogle af de seneste eksempler: Nørreport-byggeriet, Agerbæksvej, Rødkløvervej, Nordre Strandvej 7.

Fælles for alle sager er, at T&M arbejder gratis for byudviklerne, mens vi naboer, fællesråd, grundejerforeninger og borgerforeninger bliver nødt til at bruge rigtig mange timer på at sætte os ind i sagerne for at udarbejde høringssvar, som i mange tilfælde ikke tages seriøst.

Mange borgere føler sig kørt over og kan ikke følge med mere, fordi de oplever manglende legitimitet i byudviklingen.

Det fremmer heller ikke borgernes engagement, at der ad hoc nedsættes følgegrupper, hvor borgerne ikke oplever transparens og – 1 –tydelige spilleregler mht. deres deltagelse (fx Hasle, Sandgraven, Agerbæksvej og ‘Øjenlægens hus’), og at dispensationerne i langt de fleste tilfælde næsten per automatik bliver stemt igennem med et byrådsflertal bestående af S, SF, V og K. Kun i ganske få tilfælde lykkes det at få vendt flertallet, men det bliver frustrationerne ikke mindre af, da der hverken er logik eller systematik i, hvornår nogle partier modsætter sig at give dispensation.

Borgerne føler sig - på trods af politikeres lovprisning af nærdemokrati og borgerinddragelse - ikke ordentligt hørt, og beslutninger mangler legitimitet og ‘procesretfærdighed’. Borgerinddragelsen er set fra borgernes synspunkt slået fejl.

Vi vil derfor anbefale byrådets partier at forholde sig til det høje byggetempo og dets demokratiske og udviklingsmæssige negative konsekvenser - og alvorligt overveje følgende forslag:

  1. Kommuneplanens klare ord om helhedsplan før lokalplan skal følges. Forvaltningen skal opprioritere dette arbejde eller gentænke arbejdet med de mange lokalplaner, indtil der er udarbejdet helhedsplaner i udviklingsområder og i de definerede ‘vækstakser’.
  2. Som udgangspunkt skal man ophøre med at dispensere fra kommuneplanen, såfremt der ikke er tale om væsentlige og vitale samfundsmæssige hensyn – eller helt særlige sager af ‘høj kvalitet’, som alene kan realiseres i et godt, tæt og tidligt samarbejde mellem bygherrer, aarhusianerne og byrådet, der ‘sammen tænker ud af rammerne’, som formuleret i kommuneplanen.
  3. Tag borgerinddragelse seriøst og lad os skabe en borgerinddragelse, som fungerer. Byens udvikling er af vital interesse for borgerne - nuværende som kommende. Byudviklingen, den enkelte byggesag, lokalplanen, tillægsplanen kan ikke kun være en sag mellem en såkaldt ‘developer’, en bygherre og så forvaltningen hhv. byrådspolitikerne. Den tredje part, borgerne, må indgå på lige fod og med lige så stor vægt, så vi for alvor i praksis sikrer den samskabelse i byudviklingen mellem politikere, borgere, bygherrer og developer, som kommuneplanen faktisk også beskriver som ønskværdig og den fælles vej fremad. Ejendomsretten til en matrikel giver ikke en developer eller bygherre uindskrænket ret til byudvikling. Der skal skabes en kontrakt med fællesskabet, med borgerne. Borgerinddragelse skal ske på et tidspunkt i processen, hvor der er tale om reel indflydelse. Borgerinddragelse skal give mulighed for meningsfyldt dialog. Når borgerinddragelsen består af en høring, efter der er skabt en forståelseskontrakt mellem forvaltning/politikere og developer/bygherre, så er der ikke basis for reel borgerinddragelse.

Kære politikere: Start med at inddrage borgerne i en fælles formulering af en konsensus for borgerinddragelse i byudviklingen i Aarhus Kommune. Den mangler vi allesammen!

Lad os sætte et ambitiøst mål om, at vi i fællesskab etablerer en konsensusbeskrivelse - en Aarhusmodel for reel og bedre borgerinddragelse.

Hensigten med dette brev er at komme i dialog med jer politikere. Vi håber, at I er interesserede i at stille op til konstruktive og nysgerrige samtaler med os, hvor vi kan uddybe alvoren i brevet med flere eksempler og argumenter.

Vi er ved at planlægge forskellige typer af dialogmøder til efteråret, som vi gerne vil invitere jer til at deltage i, bl.a større valgkampsarrangementer i samarbejde med lokale medier, så vi også kan få så mange borgere som muligt engageret i debatten om demokratisk byudvikling.

Med venlig hilsen Med hjerte for Aarhus

www.medhjerteforaarhus.dk

Dette åbne brev er behandlet på og godkendt af alle medlemsorganisationers bestyrelser. Midtbyens Fællesråd / Fællesråd for Møllepark-Vesterbro Kvarter / Fællesrådet i Aarhus K. / Christiansbjerg Fællesråd / Åby-Åbyhøj Fællesråd / Trøjborg Fællesråd / VejlbyRisskov Fællesråd / Viby Fællesråd / Brabrand-Aarslev Fællesråd / Gellerup Fællesråd / Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd / Hasle Fællesråd / Høje Hasle Fremtid / Aarhus Byfælled - Kongelundens grønne venner / Beboerne Skanderborgvej, Bernstorffsvej, Monradsvej og Rewentlowsvej / Grundejerforeningen Vejlby Fed / Vejlby Risskov Grundejerforening / Kongsvang-Skovdal Grundejerforening / Beboergruppen Hasle

Med Hjerte for Aarhus

Med Hjerte for Aarhus er et netværkssamarbejde omkring disse mål i byudviklingen:

• At Aarhus bevarer sine historiske kulturmiljøer.

• At Aarhus bevarer og fremmer nye grønne åndehuller.

• At styrke beboerdemokrati, indflydelse og involvering i forhold til lokalplaner.

• At kvalificere dialogen med Aarhus Byråd.

• At byudviklingen i Aarhus sker under hensyntagen til sammenhængende bymiljøer, bæredygtighed, klimaaftryk og energi.

Annonce
Byudvikling For abonnenter

Nye toner: Borgerne får bedre muligheder for at blande sig i byudviklingen

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Revy-grin tilbage i Smilets by: Aarhus får igen sin egen revy

Sport For abonnenter

Tre teams er tilbage i kampen om det nye stadion i Aarhus: Disse mageløse stadioner har de arbejdet på tidligere

Alarm 112

Batteri-virksomhed brød pludselig i brand: Beredskabet var massivt til stede

Aarhus For abonnenter

Blufærdighedskrænkelse eller ej? Derfor er stripshow i Universitetsparken næppe strafbart

Skandaleramt region sender opråb om hjælp

Sport

Nyt Aarhus Stadion: Verdensberømte arkitekter med store stadioner på samvittigheden stadig med efter udskilningsrunde

Basketball For abonnenter

Se med her: Bakken Bears gik efter DM-guldet i kampen mod Svendborg Rabbits

Aarhus

Northside-direktør spåede godt billetsalg: Nu sælger festivalgæsterne deres billetter til spotpriser

Caroline Fleming og søn tømte familiens slot for værdier - dansk kulturhistorie går snart tabt for altid

Aarhus

Så slap betjentenes tålmodighed op: 29-årig bilist måtte gå hjem

AGF For abonnenter

Hvem skal være ny cheftræner i AGF? Se Stiftens 10 bud fra drømmetræneren til de frække outsidere

Aarhus

Se video og alle billederne: 3000 unge festede alkoholfrit i Grimhøj til kæmpe sidste skoledags-fest

Annonce