Annonce
Debat

Arkitekten bag Mindet 6: Det bliver et lyst og levende landmark, der favner bylivet, historien og fremtiden

"Husets højde er nøje afstemt efter højden på Lighthouse på Aarhus Ø, som netop nu er i gang med at blive bygget. Dermed opstår der en klar relation mellem to pejlemærker, hvor Mindet 6 markerer Aarhus' historiske udgangspunkt ved Aarhus Ås udmunding og Lighthouse byens nye udvikling imod bugten og indsejlingen mod byen", skriver Michael Kruse. Visualisering: C. F. Møller

Vi vil som et af byens store og ældste arkitektfirma gerne give et bidrag til debatten om byens udvikling og herunder Mindet 6, som er et af tegnestuens igangværende projekter, som vi er meget stolte af.

C.F. Møller Architects har siden tegnestuen vandt konkurrencen om Aarhus Universitet haft vores naturlige hovedsæde her i Aarhus, selv om vi nu om dage tegner og bygger i hele verden. Vi holder alle af Aarhus og føler stort engagement i at bidrage til byens positive udvikling og har igennem alle årene fulgt denne udvikling og også debatten herom.

Netop nu er der naturlig fokus på drøftelser af de seneste udviklingsområder og høje huse især, hvilket er en god anledning til, at vi perspektiverer debatten. Derfor vil vi fortælle om de tanker, vi har om byens udvikling samt hvilke ideer og tanker, der ligger bag vores projekt til Mindet 6 samt naturligvis en del om arkitekturen, og hvorfor huset ser ud, som det gør, til uddybning og forståelse af nogle de emner, der går igen i debatten.

Annonce

Særligt de seneste år har byens markante vækst været naturlig genstand for debat, som det også kendes fra andre steder i landet og udlandet, hvor der både bygges tæt og højt som en naturlig konsekvens af en urbanisering med særlig vækst i de større byer. Denne globale tendens kan jo også både ses og mærkes i Aarhus og skal naturligvis både koordineres og planlægges nøje, så byen udvikles godt på både kort og lang sigt.

Mindet 6 indgår som en integreret en del af Aarhus Kommunes gældende højhuspolitik og ligger på kanten af havnen som en del af sydhavnskvarteret, som bliver byens nye udviklingsområde for erhverv og by- og kulturfunktioner.

Historisk har området været omdrejningspunkt for byens udvikling siden vikingetiden; handelsby over industrialiseringen og til nutidens videns- og uddannelsesby. Man kan sige, at byen altid har udviklet sig og; på en fin måde ved, at velfungerende og attraktive kvarterer er kommet til over tid og naturligt indgår som en del af byens samlede mosaik af bykvarterer.

Dette gælder også for sydhavnskvarteret, hvor et tidligere utilgængeligt område transformeres fra lukket industri til et nyt åbent og aktivt bymiljø.

Udgangspunktet for projektet er en eksisterende industriel toetagers bebyggelse. Denne ret fantastiske bygning (som i dag næsten er forfaldet helt) bevares; reetableres og suppleres med et nyt højhus, der placeres nøje i relation til den eksisterende konstruktion, så både bygning og hele området gives nyt liv i både historiske og nye rammer.


Mindet 6 indgår således i en klar bymæssig strategi for byens udvikling og med en stedsrelateret og historisk dimension, der ud fra et klart bevaringsperspektiv både favner fortid, nutid og fremtid.


Den historiske bygnings geometri er direkte grundlag for højhusets asymmetriske form med slanke ender. Tre store udkragninger refererer til den gamle bygnings facader og størrelsen på de nære omgivelser og byen generelt. Projektet er på denne måde skræddersyet til netop dette sted.

De tre nederste etager etableres med byfunktioner og iværksættermiljøer som foodlab, restaurant med videre og etablerer rammer for fredelige og attraktive byrum som et stort bidrag til byens kommende rekreative og grønne forbindelse imod syd (jævnfør Knud Fladelands oprindelige fine plan for byens udvidelse imod vandet).

På taget etableres en ny offentlig og grøn tagpark med en lang række aktiviteter, væksthuse og opholdsmuligheder – et attraktivt samlingssted og miljø med udsigt over både by og havn samt en bred sti for fodgængere og cyklister som del af den grønne rekreative forbindelse gennem sydhavnsområdet og imod Marselis.

Der er lavet omfattende vindanalyser samt skyggevurderinger samt udarbejdet miljørapport i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Da huset er placeret solitært og ret gunstigt i forhold til de eksisterende bygninger i området, vil vindforholdene på terræn ikke forværres væsentligt på grund af den gamle bygning, mens vi etablerer lokale foranstaltninger på taget, hvor der vil være mere udsat for vind, så der er gode opholdsmuligheder her også. Husets slanke skygge vil i månederne fra maj til september primært ramme i det umiddelbare nærområde i kort tid og stort set ikke nå opholdsarealerne på Dokk1.

Huset opføres i lys terrazzo og vil generelt fremstå både slankt og tage sig forskelligt ud alt efter, hvorfra i byen det ses, og indgår sammen med byens mange andre enkeltstående højhuse i byens samlede profil.

Husets højde er nøje afstemt efter højden på Lighthouse på Aarhus Ø, som netop nu er i gang med at blive bygget. Dermed opstår der en klar relation mellem to pejlemærker, hvor Mindet 6 markerer Aarhus' historiske udgangspunkt ved Aarhus Ås udmunding og Lighthouse byens nye udvikling imod bugten og indsejlingen mod byen. Fælles for begge byggerier er deres slanke udseende og stort set samme højde og generelle profil.

"Da huset er placeret solitært og ret gunstigt i forhold til de eksisterende bygninger i området, vil vindforholdene på terræn ikke forværres væsentligt på grund af den gamle bygning, mens vi etablerer lokale foranstaltninger på taget, hvor der vil være mere udsat for vind, så der er gode opholdsmuligheder her også", skriver Michael Kruse. Visualisering: C. F. Møller

Projektet er generelt tænkt gennemgående bæredygtigt. Både i sin geometri med et meget kompakt og lille fodaftryk, der betyder, at der slet ikke inddrages nyt areal eller natur til etablering af de godt 40.000 kvadratmeter. Terrazzo er et komposit genbrugsmateriale, facaden vinkles i forhold til sol-orienteringen, så der dannes naturlig skygge på facaden med markant målbar reduktion af energiforbrug. Projektet har herudover indarbejdet en meget stor del af genbrugsmaterialer – både synligt og mindre synligt - dette er meget vigtigt for bygherren Olav de Linde og hele hans virke.

Mindet 6 indgår således i en klar bymæssig strategi for byens udvikling og med en stedsrelateret og historisk dimension, der ud fra et klart bevaringsperspektiv både favner fortid, nutid og fremtid. Projektet fremstår med en skulpturel profil som et levende, lyst og slankt pejlemærke på kanten af havnen, der både markerer kulturhistorien, hvor det hele startede i Aarhus, og bidrager til at fremme byens rekreative og offentlige liv i et både bæredygtigt og fagligt ambitiøst perspektiv.

Annonce
Danmark

Onsdagens coronatal: 353 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Se videoen: Alle EM-hold sender hilsen til Christian Eriksen

AGF

Europæisk modstander ligegyldig for AGF-chef: - Over to kampe er det hold, vi skal slå, uanset hvem det bliver

Annonce