Annonce
Erhverv

Biotek-ingeniører udvikler eget firma

Her ses de tre stiftere af Consibio. Fra venstre: Johan Egsgaard Thomsen, Emil Jakobsen og Søren Jessen Kjær. Foto: Lars Kruse
Tre biotek-ingeniører fra Aarhus Universitet har ved siden af studierne udviklet virksomheden Consibio. Ingeniørerne hjælper med til en mere bæredygtig produktion af for eksempel fødevarer.

Aarhus: I et af Aarhus Universitets iværksættermiljøer sidder tre biotek-ingeniører og arbejder på deres virksomhed, Consibio, ved siden af studierne. Platformen, de udvikler, kan monitorere og påvirke biologiske processer, og er derfor særdeles velegnet til bæredygtig produktion af for eksempel fødevarer.

Det hele begyndte med, at Johan Egsgaard Thomsen var i praktik i 2015 på Aarhus Universitet. Til de opgaver han skulle løse, kunne han have haft gavn af det, der siden hen er blevet Consibios produkt; nemlig en platform til at monitorere og påvirke biologiske processer.

Derfor gik han i praktikperioden i gang med at udvikle platformen, som Søren Jessen Kjær og Emil Jakobsen arbejdede videre på i deres praktikperiode det efterfølgende år. I 2017 gik de tre sammen og stiftede virksomheden Consibio.

Deres vision var at bygge en simpel platform på et fundament af kompleks viden. Paradoksalt nok havde de styr på den komplekse viden omkring biologiske processer, men når det kom til at bygge den simple platform, havde de tre stiftere meget at lære – både på software- og hardwaresiden.

Ikke desto mindre har de ved hjælp af disciplin og hjælp fra medstuderende og iværksættermiljøet Orbit Lab tilegnet sig de nødvendige kompetencer og står nu med en plug-and-play platform, som kan bruges i mange sammenhænge.

Annonce

Analyserer data

De projekter, som Consibio deltager i, har typisk mange deltagere. Consibios rolle er via deres platform at levere data og kontrollere processer samt at indsamle og analysere data.

Disse data konverterer de til indsigter, som kan bruges til at optimere kundernes produktion. Projekterne har blandt andet været inden for insektproduktion, urban farming og fødevareproduktion.

Johan Egsgaard Thomsen blev i sommeren 2019 færdig som civilingeniør i Kemi og Bioteknologi fra Aarhus Universitet og arbejder nu fuldtid i Consibio. Søren Jessen Kjær og Emil Jakobsen skriver speciale og ser frem til at dedikere deres fulde fokus på Consibio, når de er færdige til juni.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kronik

Kronik: Fra lorterende til cafégade

Genopretning af vandløbene og tilbagekomsten af smådyr og ørreder er et af få lyspunkter i udviklingen af Danmarks natur gennem de seneste 200 år. Aarhus Å er et af eksemplerne. Vi blev oprindeligt inspireret til at skrive bogen "Så forandret – Danmarks natur gennem 200 år" (netop udkommet, red.) om naturens udvikling ved at sammenligne gamle og nye fotografier, taget fra samme sted i landskabet. Vi blev slået med forundring, nogle gange med forfærdelse og færre gange med fornøjelse, over at se de store forskelle mellem dengang og nu. Især for agerlandet, der dækker 60 procent af Danmarks areal, er forandringer omfattende, og biodiversiteten helt i bund. Her fortæller vi i stedet den positive historie om vandløbenes genopretning gennem de seneste 30 år med eksempler fra Aarhus Å. Smådyrene er vendt tilbage, dambrug og spærringer er nedlagt, og gydestrygene er genetableret til glæde for naturinteresserede og lystfiskere. Få naturtyper har måttet stå så meget igennem som vandløbene. De har måttet tåle at blive rettet ud, lagt i dybe kanaler eller forsvinde i rør under jordoverfladen, så vel blot en tredjedel af de oprindelige vandløbs-kilometer i dag løber fuldt synlige. Et langt stykke op i 1900-tallet betragtede borgere og bønder udelukkende vandløbene som nyttige modtagere af alskens affald fra dambrug, mejerier, møddinger, slagterier, vaskerier og toiletter på vej til endemålet i det endeløse hav, hvor forureningen skulle forsvinde. Alle byer havde deres egen lorterende, som kunne skifte farve fra blodrød, over vaskehvid til møddingssort afhængig af, hvem der lukkede mest affald ud. Men bevægede man sig langt op i åen, bort fra det beskidte og stinkende vand ved åens udløb gennem byen, kunne man førhen finde et myldrende liv i de små bække. Skolelærer J. Kr. Findal skriver i 1915 om Aarhus Å: ”Betragter man den stinkende og snavsede strøm, der gyder sit vand ud i Aarhus Havn, kommer man ikke umiddelbart på den tanke, at der er noget interessant (..) og dog er det således, at visse partier af åen (..) ikke alene besidder stor naturskønhed, men tillige er hjemsted for en dyre- og planteverden, der udmærker sig ved sin mangfoldighed og ejendommelighed.” Aarhus Å var dengang befolket af mange fantastiske rentvandsdyr blandt andet døgnfluer (15 arter), slørvinger (12 arter) og vårfluer (88 arter), som Findal satte navn på. Den stejle Jeksen Bæk syd for Aarhus havde stærk strøm med stenbund og husede mange smådyr herunder døgnfluen, Rhitrogena germanica. Den er tilpasset til at holde fast på stenoverflader i strømmen, mens den rasper mikroskopiske alger som føde. Da Jeksen Bæk blev forurenet, forsvandt døgnfluen, og den lever i dag blot i Højen Bæk ved Vejle. I Aarhus blev åen langs Ågade overdækket i 1930’erne på grund af lugtgener og tiltagende trafik. Dermed kunne Ågade lægge afstand til sit dårlige rygte og skifte navn til det pompøse Åboulevarden. Tres år senere var åen renset for den værste forurening, og i 2005 kunne den igen løbe frit gennem Aarhus, nu omgivet af et blomstrende restaurant- og cafémiljø. Sådan har udviklingen været til det bedre for mange vandløb. Først en voldsom forurening med organisk stof fra by og land, som fremkaldte stank og iltsvind i vandet og forarmede bestandene af smådyr og ørred frem til 1970. Siden har spildevandsrensning og kontrol med ulovlige afløb efterhånden nedbragt forureningen. I Aarhus Å kan man nu genfinde mange af de arter, som Findals fandt for 100 år siden. Et tilbageværende problem for dyrelivet i vandløbene er pesticider, der siver ud fra dyrkede marker eller tilføres i pulse efter skybrud. Et andet aktuelt problem er håndteringen af lavbundsjordene, hvor dyrkning bliver stadigt vanskeligere på grund af sætning af jordene efter dræning og fortsat stigende nedbør og havniveau. Med Brabrand Sø og den genetablerede Årslev Engsø i de flade nedre strækninger af Aarhus Å har man en buffer, som sikrer mod oversvømmelser af de store værdier i Aarhus Midtby. Inden åens udmunding i Aarhus Bugten har man etableret en sluse, som sikrer byen mod oversvømmelse ved stormflod. Da de hyppigere høje vandføringer i Aarhus Å, som følge af ekstremt regnvejr, kan skabe risiko for oversvømmelse af Aarhus Midtby, er der endvidere etableret pumper ovenfor slusen, der kan pumpe 18.000 liter per sekund fra åen ud i Bugten. Aarhus har herved reduceret risikoen for fremtidige ulykker i modsætning til de fleste danske byer.

Annonce