Annonce
Aarhus

Da lavinen ramte Teknik og Miljø

Skandalesagen i Teknik og Miljø har foreløbig kostet en direktør og to forvaltningschefer jobbet og udløst en strøm af skriftlige påtaler og advarsler til ledende medarbejdere. Sagen fører til omfattende omorganiseringer af flere afdelinger den kommende tid. Det hele startede med en mail til avisen.

Annonce

BAGGRUND: "Det er lidt af en lavine, I har sat i gang," sagde direktøren for Teknik og Miljø, efter at avisen i slutningen af oktober og begyndelsen af november 2016 havde sat fokus på topchef Claus Pedersen og en række kritisable forhold i en af hans afdelinger, Natur og Vejservice.

Udtalelsen faldt, da direktør Erik Jespersen havde indgået en fratrædelsesaftale med Claus Pedersen - og sat revisionsfirmaet Ernst & Youngs særlige fup- og svindel-taskforce til at undersøge nogle af de forhold, avisen havde bragt frem.

På det tidspunkt havde direktøren næppe forestillet sig, at han selv ville blive revet med af den lavine, der rullede med stadig højere fart i takt med, at flere og flere forhold i skandalechefsagen kom for en dag.

For lavinens udgangspunkt - Claus Pedersen - førte det til først en fyring og siden bortvisning og politianmeldelse for at have modtaget mere end 400.000 kr. i bestikkelse fra leverandører i form af sponsorater i hans badmintonklub, Triton Aalborg. Udover bestikkelse efterforsker Østjyllands Politi også Claus Pedersen for embedsmisbrug og underslæb.

Annonce

Direktørens fald

Rapporten fra Ernst & Youngs første undersøgelse, der primært drejede sig om Claus Pedersen og forhold omkring ham, kom i slutningen af marts i år.

Efter nogen tøven og et betydeligt pres fra blandt andre byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V), besluttede byrådet i slutningen af april, at Ernst & Young skulle lave en ny undersøgelse og denne gang fokusere på, hvilken viden ledende embedsmænd - herunder direktøren i Teknik og Miljø, Erik Jespersen - og ledende politikere - herunder teknisk rådmand Kristian Würtz (S) - havde haft om de efterhånden mange kritisable forhold, der var dukket op, og hvordan de i givet fald havde handlet på den viden.

"Den afsluttende undersøgelse i CBA sagen" stod der optimistisk på forsiden af kommissoriet for undersøgelsen. Det skulle siden vise sig, at heller ikke denne undersøgelse blev den sidste i sagen.

Straks rapporten fra Ernst & Youngs anden undersøgelse var færdig 18. juni i år, ramte lavinen direktør Erik Jespersen, der blev fyret. Erik Jespersen, der har fået sin lederuddannelse i A.P. Møller - Mærsk, havde bestemt ikke levet op til det gamle rederis grundsætning om at vise rettidig omhu, afslørede Ernst & Young.

Tværtimod havde direktøren ikke, som også avisen havde beskrevet det, handlet - ikke ret meget i hvert fald - på den viden, han hen ad vejen fik om Claus Pedersen, der var direktørens egen opfindelse som chef for Center for Byens Anvendelse med 400 ansatte.

Annonce

Tomme chefkontorer

Endnu en chef i Teknik og Miljø - Centerchef i Miljø og Energi, Claus Nickelsen - blev - lidt tilfældigt - revet med ned fra tinderne og måtte fratræde jobbet, blandt andet fordi det her i avisen og siden i Ernst & Youngs undersøgelser kom frem, at hans egne børn i stort omfang havde haft studenterjobs i Teknik og Miljø, og at han ikke helt havde styr på bilagene i forbindelse med et kommunalt kreditkort.

Netop ansættelsen af egne børn nåede Claus Nickelsen i øvrigt at få en skriftlig påtale for et halvt års tid inden, han måtte fratræde.

Med Claus Pedersen, Erik Jespersen og Claus Nickelsens exit var tre af de fem øverste chefer i Teknik og Miljø blevet lavinens ofre.

En fjerde, Teknik og Miljøs økonomichef Michael Johansson, har fået en såkaldt tjenstlig tilrettevisning i kølvandet på den seneste rapport fra Ernst & Young. Det betyder, at han har fået indskærpet, hvad der er hans arbejds- og ansvarsområder.

Annonce

En byge af påtaler

I rækken lige under topcheferne nåede direktøren at give fem ledende medarbejdere alvorlige rap over fingrene, inden han selv var fortid i Aarhus Kommune: Chefen for Natur og Vejservice, Rasmus Wieland, fik en skriftlig advarsel, mens fire på afdelingslederniveau i Center for Byens Anvendelse og Natur og Vejservice fik skriftlige påtaler.

Baggrunden for påtaler og advarsler var med direktørens ord primært, at de pågældende medarbejdere ikke havde reageret og handlet på, hvad der foregik lige for øjnene af dem under Claus Pedersens ledelse. Ironisk nok kunne man formentlig give nogenlunde den samme forklaring på, hvorfor lavinen siden tog også direktøren med i faldet.

Lavinen har også trukket personaleafdelingen - HR - med ned af bjerget. Afdelingen skal nu bygges op på ny fra bunden, referere til direktøren og have en anden chef end den nuværende, Hanne Thalund, der efter den seneste Ernst & Young-rapport også er blevet udstyret med en skriftlig påtale.

Annonce

Det psykiske arbejdsmiljø

Et væsentligt aspekt i sagen har - også her i avisen - været det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne. På et tidspunkt anmeldte blandt andre det konservative byrådsmedlem Marc P. Christensen Center for Byens Anvendelse til Arbejdstilsynet, der blandt andet afdækkede betydelige mobbeproblemer, der skulle gøres noget ved.

Som en indirekte følge af problemerne med arbejdsmiljøet ramte lavinen den daværende sekretariatschef i Center for Byens Anvendelse på Kalkværksvej, der blev flyttet til et job som konsulent i økonomiafdelingen på Bautavej - langt væk fra personaleledelse.

Annonce

Den tredje undersøgelse

Lavinen startede i Natur og Vejservice med Claus Pedersen som manden, der med sine handlinger og sin ledelsesstil gav den fart og sendte den i uforudsigelige retninger. Her forestår nu en omorganisering og en genopbygning af de større efter en plan udarbejdet af konsulentfirmaet Muusmann.

Planen betyder blandt andet, at alle job som afdelingsledere og formænd bliver slået op eksternt. De nuværende ledere og formænd er velkomne til at søge, men kan næppe alle forvente at kunne fortsætte i deres nuværende job.

Nedenunder sagen har der hele tiden ligget, at en række tidligere medarbejdere i Claus Pedersens afdelinger mener, at de er blevet mobbet, chikaneret og fyret, fordi de var kritiske overfor Claus Pedersen-regimet. I månedsvis afviste et flertal i byrådet at undersøge personalesagerne og argumenterede med, at alle fyringerne ifølge HR-afdelingen var foregået helt efter bogen og med fagforeningernes medvirken.

21. juni vendte SF, Radikale og Socialdemokratiet så på en tallerken i den sag, så det nu er et enigt byråd, der har besluttet at få lavet en ekstern undersøgelse af personalesagerne. Den tredje og - foreløbig - sidste af slagsen i sagen.

Samtidig er byrådet nu på vej til at beslutte, at Aarhus Kommune skal have en whistleblower-ordning, hvor medarbejdere kan henvende sig anonymt med viden om kritisable forhold i de afdelinger, hvor de er ansat. Så sent som i efteråret 2016 afviste et flertal i byrådet et identisk forslag fra SF, men også her fik lavinen altså ændret landskabet.

Annonce

En mail til avisen

Hele sagen med dens utallige aspekter af bestikkelse og kammerateri, lemfældig omgang med skatteborgernes penge, chikane, mobning og dårligt psykisk arbejdsmiljø, fusk og snyd, medviden, manglende handling og en kombination af frygt for og forblændelse af en cheftype som Claus Pedersen, har naturligvis i stor grad skadet ikke bare Teknik og Miljøs, men hele Aarhus Kommunes renommé.

Der er tale om den største skandale i Aarhus Kommune i nyere tid - om ikke den mest omfattende nogensinde.

Den lille snebold, der satte gang i den lavine, der siden lagde store dele af Teknik og Miljø i grus, var en mail til avisen i efteråret 2015 fra en dybt frustreret - og nu tidligere - medarbejder i Natur og Vejservice.

Den startede sådan her:

" Jeg skriver til jer, da jeg gennem mit arbejde i Aarhus Kommune er blevet fanget i en rodebunke af nepotisme, svindel med skattekroner og omgåelse af forvaltningsloven og skatteloven."

Du kan se hele forløbet i tidslinjen nedenfor:

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Debat: Værdig tilbagetrækning

Coronavirus

Live: Over halvdelen af de corona-ramte kender ikke selv smittekilden

Annonce