Annonce
Aarhus

Drikkevandet på Aarhus Rådhus er forurenet: - Vi tager situationen meget alvorligt

Drikkevandet på Aarhus Rådhus og fire andre kommunale bygninger er ramt af høje forekomster af legionella. Bakterien kan fremkalde alvorlig lungesygdom. Foto: Axel Schütt
I forbindelse med genåbningen af Aarhus Kommunes administrationsbygninger er der lavet målinger af legionellabakterier i drikkevandet. Resultaterne viser, at vandet i rådhuset og fire andre bygninger har potentielt sundhedsskadelige forekomster af legionella. Kommunen samarbejder med Styrelsen for Patientsikkerhed for at løse problemerne.

AARHUS: Der er forbud mod at drikke vandet fra drikkevandsautomaterne på Aarhus Rådhus og alle andre kommunale administrationsbygninger.

I en række af bygningerne under kommunens afdeling for teknik og miljø er der fundet kimtal, som indikerer et for stort omfang af bakterier i vandet.

Derudover er der konstateret for høje forekomster af legionella i vandet. Bakterien trives i lunt og stillestående vand, og den kan udløse lungesygdommen legionærsyge.

- Vi tager situationen meget alvorligt, og der arbejdes intensivt med at løse udfordringerne. Teknik og Miljø har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at sikre en sikker håndtering, hvor der igangsættes tiltag, som skal bringe forekomsten af legionella under grænseværdien, siger Katharina Nyborg, chef for Ejendomme, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Kort om legionella

Legionellabakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Bakterien kan fremkalde legionærsyge, og den rammer specielt ældre og svækkede personer.

Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med legionella. Mange forskellige anlæg kan sprede forstøvet vand, men i Danmark antages brusebadning at være den hyppigste smittevej.

I Danmark er der siden 2017 påvist mellem 200 og 300 tilfælde af legionellasyge om året. Det er en kraftig stigning i forhold til årene før 2014, da der blev påvist mellem 100 og 150 tilfælde om året.

Legionella kan også fremkalde en mildere influenzalignende sygdom, der kaldes Pontiac-feber. Sygdommen kræver ingen behandling og går over af sig selv i løbet af en lille uge, men den er sandsynligvis langt mere almindelig end legionærsygdom.

Kilde: Statens Serum Institut

Rør gennemskylles

Problemerne med legionella og høje kimtal er opstået i kølvandet på corona-nedlukningen af Aarhus Rådhus og andre af Aarhus Kommunes administrationsbygninger.

Under nedlukningen har vandet stået stille i rørene, da der ikke har været daglige brugere i bygningerne. Det giver legionellabakterien gode vilkår for at formere sig.

- Vi ved, at der i bygninger med ældre rørsystemer kan opstå problemer med legionella. Derfor har vi i forbindelse med genåbningen testet vandet i 12 bygninger, og der blev fundet for høje forekomster af legionella i fem af dem. Det er ærgerligt - men ikke så overraskende bygningernes alder og de generelle forhold omkring vandinstallationer taget i betragtning, forklarer Katharina Nyborg.

I øjeblikket forsøger Aarhus Kommune at eliminere legionella-problemerne i de fem bygninger.

I første omgang har kommunen gennem ca. en måned gennemskyllet bygningernes rør og installationer. Desuden er bade og omklædningsfaciliteter lukket af, idet særligt indånding af forstøvet vand med legionellabakterier kan være risikofyldt for sårbare grupper.

Annonce

Kemisk rensning forude

Men i hvert tilfælde på Aarhus Rådhus er gennemskylningen af rør utilstrækkelig.

Det viser de nyeste prøver taget på rådhuset. Derfor skal der laves en kemisk rensning af rørene.

- Den kemiske rensning kræver en høj grad af sikkerhed. Derfor gennemføres den i weekenden, hvor vi bedst har styr på tilstedeværende personer i rådhusbygningen, fortæller Katharina Nyborg.

Det er planen, at Aarhus Kommunes ansatte tirsdag i næste uge skal tilbage på arbejde. Forventningen er, at det i de legionella-ramte bygninger bliver muligt at drikke vandet.

Til gengæld er det forventningen, at brusekabiner og andre badefaciliteter holdes lukket.

For de fleste er et glas koldt vand fra vandhanen en selvfølge. Men i øjeblikket er vandet ikke af drikkestandard i fem af Aarhus Kommunes administrationsbygninger. Arkivfoto
Annonce

Politisk efterspil

Aarhus Kommunes udgifter til den aktuelle indsats mod legionella og høje kimtal kan endnu ikke gøres op.

Men det er sandsynligt, at regningen ender på den forkerte side af en million kroner.

Desuden venter der et efterspil i forhold til at forebygge flere forureninger af drikkevandet i kommunale bygninger. Situationen har politisk interesse, idet de radikale står bag en forespørgsel om situationen vedrørende legionella-problemer med drikkevand.

- Radikale Venstre ønsker belyst, om der er foretaget målinger på andre kommunale bygninger, hvor der kan være en lignende risiko, forklarer Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce