Annonce
Aarhus

Godsejere vil nedrive og genopbygge Constantinsborg

Eksempel på en nuværende gavl, der på et tidspunkt har fået monteret en bredere port md betonramme for at store maskiner kan komme ind. Der er plads til forbedringer er budskabet fra Constantinsborg. Foto: Jens Thaysen

Ejeren af Constantinsborg, Bestseller-direktør Anders Holch Povlsen, vil rive de bevaringsværdige avlsbygninger ned og genopføre dem i samme materialer. Bygningerne får en ændret udformning, der også fornyr godsets kulturmiljø. Aarhus Kommune skal først godkende projektet.

ORMSLEV: Det er en byggesag af de mere usædvanlige, der er i gang ved herregården Constantinsborg vest for Stavtrup. Her beder godsejer og Bestseller-direktør Anders Holch Povlsen kommunen om lov til at rive de karakteristiske avlsbygninger i kampesten ned for derefter at genopføre dem igen i de samme materialer men i en fornyet udformning.

Herregården kan spores tilbage til 1400 tallet og fik i 1677 navnet Constantinsborg. Avlsbygningerne i kløvede granitsten blev opført i 1867 under slægten Pontoppidans ejerskab.

Siden 1999 har Constantinsborg været i familien Holch Povlsens eje.

Anders Holch Povlsen og hans hustru Anne Storm Pedersen har tidligere gennemført en omfattende renovering af hovedbygningen, som er ført tilbage til det oprindelige udtryk fra begyndelsen af 1800-tallet, ligesom barokhaven er ført tilbage med voldgrave, som der oprindeligt har været.

For nylig har Anders Holch Povlsen desuden betalt for at få rykket den kommunale vej Storskovvej lidt længere væk fra avlsbygningerne. Det omtaler vi i en anden artikel.

Constantinsborg

Herregården Constantinsborg kan ifølge flere historiske kilder spores tilbage til 1400 tallet under navnet "Stadsgård".I 1583 overgik herregården ved et mageskifte til kong Frederik 2, der undertiden boede og gik på jagt dér.

Godset var i kronens eje til 1661, da købmand Gabriel Marselis overtog det. Han gav det videre til et af sine otte børn, lensbaron Constantin Marselis, der i 1677 lod opføre en ny hovedbygning og opkaldte gården efter sig selv.

I 1867 kom Constantinsborg på slægtens Pontoppidans hænder og Henrik Pontoppidan opførte avlsbygningerne i kløvede granitsten.

I 1999 overtog modetøj-koncernen Bestsellers stifter Troels Holch Povlsen Constantinsborg fra Jørgen A. Pontoppidan.

I 2000 overtog sønnen, administrerende direktør Anders Holch Povlsen, godset, hvor han siden har boet med sin hustru Anne Storm Pedersen og parrets fire børn.

Herregården består af 228 hektar landbrugsjord og 188 hektar skov og park. Man driver markbrug, skovbrug og jagt på godset, der også er en del af samarbejdet De 5 Gaarde.

"Stor bevaringsværdi"

Netop nu er man efter flere års planlægning i gang med at genopføre den såkaldte Hollænderstald. Og derefter vil godejerne gerne i gang med det helt store projekt at forny 'avlsbygningerne'.

I Aarhus Kommunes beskrivelse af kulturmiljøets hovedtræk beskrives Constantinsborg på denne måde:

"Hovedbygningen, avlsbygningerne, parken og det omkringliggende, kultiverede herregårdslandskab er et fornemt og helstøbt anlæg med stor bevaringsværdi."

Herregården er beskyttet som værdifuldt kulturmiljø og avlsbygningerne er i Aarhus Kommune registreret med den allerhøjeste bevaringsværdi 1.

Avlsbygningerne består af længer, der er delvist forbundet, men adskilt af en passage, der giver adgang til gårdspladsen og et indkik til den markante hovedbygning, når man kommer fra Allé-siden.

Avlsbygningernes mure er en halv meter tykke og præges af en række fint murede detaljer i røde mursten. De anvendes til maskiner og indvendigt er de løbende blevet om- og tilpasset, men ikke alt er lige heldigt lavet set i et historisk perspektiv. Der er bl.a. lagt bølgeasbest på tagene for mange årtier siden og en gavl mod Storskovvej har på et tidspunkt fået en stor betonmuret åbning, der bryder med stilen. De udvendige mure præges også at tidens slid.

Annonce

"Historisk autentisk"

Nu vil familien gerne rive avlsbygningerne på tilsammen 3.000 kvadratmeter ned og genopføre dem i samme stil.

Er det kulturhistorisk forsvarligt at rive bevaringsværdige bygninger ned, og kan man skabe noget, der kan blive lige så bevaringsværdigt i fremtiden?

- Vi har kun den største interesse i, at ejendommen fremstår så ordentlig og ikke mindst historisk autentisk som muligt. Vi tager altid udgangspunkt i historien, når vi renoverer. Vi har blandt andet haft nær kontakt til de tidligere ejere Bente og Jørgen Pontoppidan, for at høre, hvordan var det var tidligere og for at låne gamle billeder af Constantinsborg, fortæller projektchef på Constantinsborg, Henrik Møller Pedersen.

- Alle sten genbruges, alle historiske detaljer forbliver, ligesom enkelte, der er forsvundet i tiden, føres tilbage. Tilmed fastholdes enkelte fejltagelser eller finurligheder, som ofte er kommet til under tiden, uddyber Henrik Møller Pedersen.

Målet er et resultat, der gør bygningerne bedre og mere fremtidssikrede, og som øger anvendeligheden i et moderne landbrug. For eksempel får man større porte, der passer i stilen og rum med mere højde til store landbrugsmaskiner.

Constantinsborgs ejer, Anders Holch Povlsen, har betalt for at få Storskovvej rykket lidt væk fra godset og søger nu om tilladelse til at rive de store avlsbygninger ned og genopføre dem i samme stil og materialer. Foto: Jens Thaysen
Annonce

Fra Amalienborg til Constantinsborg

Ejerne har sat arkitektfirmaet Baumann Boe-Whitehorn fra København til at stå for projektet. Arkitektfirmaet, der primært arbejder med bygningsrestaurering, har bl.a. renoveret Amalienborg Slot for kronprinsparret og er for nylig udnævnt til kongelige bygningsinspektører.

I en beskrivelse af projektet beskriver arkitekterne godsejernes holdning til at restaurere og forny:

"Processen har været langvarig og er præget af stor omtanke. (...) Fornyelsen af kulturmiljøet betragtes som en kontinuerlig proces."

Familien bygger videre på stedets kulturmiljø. Og man tænker som godsejere tydeligvis ikke blot 10 eller 20 år frem, men snarere flere generationer frem og har dyb respekt for og mange overvejelser om kulturarven, fremgår det af projektchefens og arkitekternes beskrivelse.

Grafik: Jens Nex
Annonce

Ny port som indgang

Ejerne ser kampestensarkitekturen som en helt ufravigelig del af Constantinsborgs arkitektur og profil. Derfor er det selvfølgeligt, beskriver arkitekterne, at fornyelsen sker inden for rammerne af det nuværende arkitektoniske udtryk. Men man mener også, at det er legitimt at forny en landbrugsbygning, når samtiden stiller nye krav til den fysiske udformning.

Ejerne vil derfor ikke blot nedrive og genopføre avlsbygningerne som de er, men vil ændre dem inden for samme stil ved at bygge dem sammen, så indgangen fremover bliver gennem en port. Herregården var oprindeligt også skabt med en port tilbage i 1677, viser en gammel tegning.

Samtidig skal den side-længe, der ligger langs Storskovvej ikke genopføres.

- Constantinsborg har ikke haft dyrehold i generationer. Blandt andet derfor genopføres en del af den gamle kostald heller ikke - den del som brændte i 30-40'erne, og som heller ikke er oprindelig i sin arkitektur, og som dengang blev ændret i sit udtryk, forklarer projektchef Henrik Møller Pedersen.

I stedet bliver avlsbygningerne rent trelængede, hvilket man finder mere naturligt. Og der bliver fuld symmetri på begge sider af indkørslen, fordi den østlige længe gøres lige så bred som den vestlige.

- Herregårdens hovedakse er vigtig og fremhæves både i alleen, herregården og det bagvedliggende haveanlæg. Ønsket er desuden at tilføre et klassisk element af portgennemkørsel, som det ses fra mange andre lignende herregårde fra samme tid, men samtidigt ikke at gøre det større og mere prangende end nødvendigt, fortæller projektchefen.

Sådan skal de nye ladebygninger se ud i granitsten og med skifertag. Samtidig får Constantinsborg atter en portindgang ved at føre bygningerne helt sammen. Visualisering: Arkitekterne Baumann Boe-Whitehorn
Annonce

Fra eternit til skifertag

Endelig vil en meget synlig ændring blive, at det nuværende bølgede eternittag forsvinder, og taget skal føres tilbage til en oprindelig tagbeklædning i naturskifer. Det vil, ifølge arkitekterne, få bygningerne til at fremstå betydeligt mere sammenhængende.

Materialerne i de genopførte avlsbygninger vil blive i flækkede granitsten til mure samt brug af rød tegl ved porte, støbejernsvinduer og blågrå tagskifer. Sternbrædder og andre detaljer i træ males mørkgrønne.

Lidt populært taler arkitekterne i det omfattende projekt om en "kulturhistorisk skalrestaurering", hvor bygningernes ydre, kulturhistoriske kendetegn bevares uændrede, mens bygningerne indadtil justeres.

Aarhus Kommune har sendt forslaget om nedrivning og genopførelse ud i offentlig høring til 21. januar. På baggrund af eventuelle indsigelser beslutter kommunen derefter, om den kan tillade nedrivningen.

Får Constantinsborg ja til projektet, er det svært at sætte en endelig tidsplan på det, fordi der kan opstå mange uforudsigelige ting.

Kravene til kvalitet er tydeligvis store, og det lyder dyrt. Hvor stort er budgettet?

- Vi kan ikke fastsætte de samlede omkostninger endnu. For ejerne handler det primært om, at gøre det rigtige og ikke mindst det bedste for ejendommen og for dens fremtid, svarer Henrik Møller Pedersen.

Annonce
AGF For abonnenter

AGF og David Nielsen har dårlige erfaringer med upåagtede modstandere: - Jeg er aldrig tryg

Aarhus

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Torsdagens coronatal: Antal corona-indlagte falder til det laveste siden først i august - yderligere fire er døde

Annonce
Annonce
Annonce
AGF

2. halvleg er i gang: AGF er fortsat foran

Aarhus For abonnenter

Madanmeldelse: En retro-oplevelse med en wienerschnitzel på størrelse og tykkelse med et dameblad

Aarhus

Sprayede maling i hovedet på lokomotivfører: Ung graffitimaler taget på fersk gerning på Aarhus H

Aarhus

Galophest er folkeeje i Aarhus: 130 ejere og Karin Salling spiller en rolle i eventyret

Aarhus

Politiet søger vidner: Buspassager lavede kysselyde og onanerede foran ung kvinde

Aarhus For abonnenter

Truels og Emil skal begge opereres: Den ene er indkaldt til undersøgelse om næsten tre år - den anden om syv år

Kultur For abonnenter

Pip pip på Svalegangen: Rivaliserende fuglekiggere får luft under vingerne

Aarhus

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Sport

Trøjborgs pølsevogn er blevet til kaffebar: I begyndelsen hadede de nye ejere hinanden, nu vil de hygge om Aarhus' bohemekvarter

Danmark

Kulturministeren er skræmt over danske børns Youtube-forbrug: - Jeg er bange for algoritmer, jeg ikke forstår

Alarm 112

Anklager: Parteringsdrab skal koste 51-årig livstid i fængsel

Aarhus For abonnenter

Trængslen vokser på Brabrandstien: Så mange alvorlige uheld er der sket de seneste tre år

Østjylland

Chris Ankers bror: 'Jeg ved, Chris ville have, vi skulle mindes ham med et smil, men lige nu er det med tårer'

Annonce