Annonce
Debat

Klimaplanen dumper: Hvis man vil være foran, må man lægge sig mere i selen

"Vedvarende energi skal først og fremmest komme fra sol og vind. Kigger man imidlertid i kommunens vedtagne "Temaplan for omstilling til grøn energi", viser det sig, at forudsætningerne slet ikke holder", skriver Sebastian Jonshøj. Arkivfoto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

DEBAT:  Aarhus Kommune vil gerne være et udstillingsvindue for arbejdet med at blive en fossilfri kommune i 2030, men det er småt med håndgribelige initiativer på hylderne, mener vi i Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus. Derfor foreslår vi i vores høringssvar til kommunens forslag til klimaplan en omskrivning med fokus på konkretisering af og opfølgning på et katalog af beskrevne aktiviteter.

Derudover anfægter vores høringssvar ideen om, at biobrændsel, Carbon Capture og CO2-baseret Power2X er troværdige måder at komme i mål på. Aarhus Kommune har sendt sine planer om, hvordan kommunen bliver fossilfri i 2030 – med handlingsplan og indsatskatalog for perioden 2021-2024 - i høring.

Planerne giver en fin analyse af de forskellige områder, hvor skoen trykker, og hvor der derfor skal rettes op. Danmarks Naturfredningsforening erklærer sig helt enig i målet og vigtigheden, men påviser i sit høringsvar, at der en fatal mangel på konkrete aktiviteter, som kan sættes i gang nu eller snart. Kommunen modtog i april 2020 fra Danmarks Naturfredningsforening Aarhus en meget detaljeret klimaplan, som over 88 sider gennemgår selvsamme problemstillinger. Vores klimaplan indeholder for hvert område en stor idérigdom og et bud på, hvilke delmål det er realistisk at styre mod de næste år.

Annonce

Faktisk styrer Danmarks Naturfredningsforening Aarhus' klimaplan mod en netto-nul-udledning af drivhusgasser allerede i 2028 – som en understregning af, at vi har travlt. Der er ingen tid at spilde! Som sagt kommer kommunens plan omkring mange delområder, som hver for sig får kritik. Men især afsnittet om vedvarende energi afslører en stor diskrepans mellem, hvad man ønsker, og hvad man gør for at opnå det:

Vedvarende energi skal først og fremmest komme fra sol og vind. Kigger man imidlertid i kommunens vedtagne "Temaplan for omstilling til grøn energi", viser det sig, at forudsætningerne slet ikke holder. Man tager ikke hensyn til forsyningsselskabernes/kommunens forventede ca. 12 procent dækning af elforbruget med sol og vind. Der skal meget mere til. (Der regnes med en 200 procent stigning i elforbrug fra 2017 til 2030. Man forventer kun, at halvdelen af de foreslåede sol- og vindanlæg realiseres).


Alt i alt finder Danmarks Naturfredningsforening Aarhus overordnet kommunens intentioner gode og ønsker at rose byrådet for de høje ambitioner. Men trods de gode tiltag i klimaplanen er det imidlertid Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at den er helt utilstrækkelig for at nå målet.


Danmarks Naturfredningsforening foreslår i sin egen klimaplan et helt katalog af tiltag, der vil bringe kommunen op på 109 procent dækning af elforbrug med sol og vind i 2028.

Høringssvaret fra os udregner på den baggrund, at den reelle dækning er skrumpet meget. Biomasse, som anvendes som brændsel i el- og fjernvarmeproduktionen, kan ikke - som kommunen fejlagtigt gør - betragtes som en vedvarende energikilde, men i bedste fald som en fornybar energikilde, der dog tager mere end et par menneskegenerationer at retableres. Allerede nu er brugen af træflis eskaleret kraftigt, idet energiproduktionen i Danmark baseret på træ er syvdoblet siden 1990.

I Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar påpeges det, at Aarhus Kommune ikke – som hævdet i kampagnen - er nået halvvejs i mål med CO2-neutralitet i 2030, men blot har nået tre procent af vejen – nemlig det, der p.t. udgøres af sol og vind. Der er ingen tid at spilde!

Carbon Capture til lagring og Power2X er begge udmærkede teknologier til håndtering af problematisk CO2, der ikke kan håndteres på anden vis, men bør ikke indgå i sammenhænge, hvor CO2 kan undgås eller bortskaffes på en mere klimavenlig og teknologisk mere bæredygtig måde.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at Aarhus Kommune via sin klimaplan 2021-2024 skal droppe de strategiske planer om Power2X på en energipark på Studstrupværket og i stedet med sine samarbejdspartnere indlede udvikling af reelle vedvarende løsninger: Vind og sol, energilagring, varmepumper, geotermisk energi, bygningsisolering, industriel overskudsvarme, etc. - som beskrevet i Danmarks Naturfredningsforenings Klimaplan for Aarhus Kommune 2020.

Det er ikke det samme som at stoppe udforskningen af PowerToX. Det skalerer blot ikke ret godt baseret på CO2 – hvorimod ammoniakfremstilling baserer sig på kvælstof, som vi har indfanget fra atmosfæren og brugt til kunstgødningsfremstilling i 100 år.

Alt i alt finder Danmarks Naturfredningsforening Aarhus overordnet kommunens intentioner gode og ønsker at rose byrådet for de høje ambitioner. Men trods de gode tiltag i klimaplanen er det imidlertid Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at den er helt utilstrækkelig for at nå målet. Aarhus vil med klimaplanen ikke være på vej mod nul-udledning af CO2 i 2030, men blot mod et marginalt fald.

Annonce
Aarhus For abonnenter

Frustrationer står i flammer: Ulovlig strejke og trussel om masse-opsigelser på hospitalet i Skejby

Danmark

Fredagens coronatal: Færre smittede - flere indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
AGF

Kommentar: Top seks er fortsat inden for det muliges rige for AGF, men status quo efter 1-1 mod Silkeborg har ikke ligefrem gjort sagen nemmere at løse

AGF For abonnenter

Karakterbogen: Tre AGFere spillede over par mod Silkeborg - to leverede en decideret ringe indsats

Debat

Ironi kan forekomme: Vores millionby savner da et højhus ved Møllestien?

Debat For abonnenter

Stiften mener: Sygeplejerskerne har fat i den lange ende

DGI til foreninger med coronatvivl: Hold gang i idrætten

Aarhus For abonnenter

Bor I her? Mette og Philip har lavet interiørbutik i en lejlighed

Debat

Det er tid til at sikre sundhed og foreningssport i Aarhus: Kære politikere, I risikerer, at lokale ildsjæle brænder ud

Alarm 112

Voldsomt uheld i Aarhus: Bilist ramt af bus

Støtteparti indkalder statsminister til hasteforespørgsel: Sundhedsvæsen har brug for redningspakke

AGF

Det var da i grunden en kamp, AGF skulle have vundet, men som de reelt ikke fortjente at vinde

Aarhus For abonnenter

Gamle varebiler lever livet dyrt: Staten kradser miljøbøder ind i Aarhus for kvart million hver måned

AGF

AGF-målmand var ved at eksplodere: - De løb jo bare rundt om os

Annonce