Annonce
Aarhus

Trist konklusion efter undersøgelse af omsorgssvigt: Plejen af de ældre har i årevis manglet fokus

For tre uger siden afsluttede konsulenter en undersøgelse af plejeforholdene på Plejehjemmet Kongsgården i Viby. Nu er der draget en række konklusioner i kølvandet på undersøgelsen, og der er ikke mindst fokus på den kommunale topledelse. Foto: Axel Schütt
Aarhus Byråds udvalg for sundhed og omsorg har konklusionerne klar i kølvandet på rapport om plejesvigt på Kongsgården. Udvalget giver ni anbefalinger, der blandt andet rummer et særligt fokus på posten som vicedirektør for området for sundhed og omsorg. Rådmand er klar til at lave ændringer, mens ældreråd ser mangler i udvalgets slutprodukt.
Annonce

AARHUS: I årevis har der været en ødelæggende mangel på fokus på den helt lavpraktiske ældrepleje i Aarhus.

Det er et af udgangspunkterne for de ni anbefalinger, som Aarhus Byråds udvalg for sundhed og omsorg har udarbejdet i kølvandet på sagen om plejesvigt på Plejehjemmet Kongsgården.

I Aarhus Byråd er der på forhånd et flertal for anbefalinger, der blandt andet kræver andre kræfter i den øverste ledelse af ældreområdet i Aarhus Kommune.

Der er fokus på at ændre stillingen som vicedirektør, som i dag varetages af Thune Korsager.

- Sagen om Kongsgården trækker på det generelle plan tråde helt tilbage til 2013. Vi har i årevis haft en ledelse med alt for lidt fokus på kerneydelsen i ældreplejen, og resultatet er nu til at få øje på. Der er brug for en gennemgribende organisationsændring og et nyt fokus, siger formand Lone Hindø (S) fra udvalget for sundhed og omsorg.

Annonce

Den vigtigste opgave

Aarhus Kommune besluttede i maj at bestille en ekstern tilbundsgående undersøgelse af hele sagsforløbet omkring Kongsgården.

Undersøgelsen fra Implement blev efterfølgende udvidet til at omfatte sager om blandt andet plejesvigt på DemensCentrum Aarhus og Skæring Plejehjem. Men på grund af tidspres fylder de to plejehjem ikke meget i undersøgelsen, der var færdig i begyndelsen af september.

Siden har politikerne i byrådets udvalg for sundhed og omsorg arbejdet med konsulenternes vurderinger, og arbejdet kulminerede onsdag med offentliggørelsen af ni anbefalinger.

Skjulte TV2-optagelser af Else på plejehjemmet Kongsgården. De fik debatten om ældreplejen i Aarhus til at eksplodere, og facit blev blandt andet en uvildig undersøgelse af plejeforholdene. Foto: TV2

Anbefalingerne siger grundlæggende, at der skal mere fokus på kerneopgaven i ældreplejen. Det skal ske ved en stor omorganisering, der indebærer en ny form for vicedirektørstilling med en stærk sundhedsfaglig profil.

Der peges også på et behov for mere samarbejde med pårørende, mere ledelse på plejehjemmene, fokus på ansættelse af faglært arbejdskraft, mere uddannelse af personale og øget forebyggelse af magtanvendelse.

Annonce

Gode takter og svagheder

I Ældrerådet i Aarhus ser formand Jan Radzewicz gode takter i de ni anbefalinger.

Men han ser også svagheder. Det gælder blandt andet i forhold til den rolle, som udvalget fremover vil have.


Vi skal også have mere fokus på driften, og alle vores ledere og chefer skal være mere i maskinrummet. Derfor går jeg nu også i gang med at lave væsentlige ændringer i organisationen.

Rådmand Jette Skive (DF)


Udvalgsmedlemmerne konkluderer, at de vil påtage sig et større ansvar og en større tilsynsrolle for at understøtte et større fokus på driften og den kommende kulturforandring på ældreområdet.

- Det er altså noget rod. Pludselig kommer ansvaret for ældreområdet til at flyde mellem udvalg og rådmand, og det giver ingen mening, siger Jan Radzewicz.

Formanden for ældrerådet synes, at der mangler et vigtigt fokus i udvalgets anbefalinger.

- De går for let hen over kulturen i ældreplejen. Det er bydende nødvendigt for de øvrige forandringer, at de brodne kar forsvinder, vurderer han.

Annonce

En kras kritik

Udvalget for sundhed og omsorg har overdraget anbefalingerne til sundheds- og omsorgsrådmand Jette Skive (DF).

Rådmanden er enig i, at der skal ske forandringer.

- Vi skal også have mere fokus på driften, og alle vores ledere og chefer skal være mere i maskinrummet. Derfor går jeg nu også i gang med at lave væsentlige ændringer i organisationen, fortæller Jette Skive.

Sundheds- og omsorgsrådmand Jette Skive (DF) er klar til at gennemføre markante ændringer på ældreområdet i Aarhus Kommune. Hun fik onsdag kl. 17.00 overdraget ni vigtige anbefalinger fra politikerne i udvalget for sundhed og omsorg. Foto: Axel Schütt

I udvalget for sundhed og omsorg har Jan Ravn Christensen (SF) været med til at udforme de ni anbefalinger. Han understreger, at det samlede udvalg kommer med en meget kras kritik af forvaltningens ageren i sagen.

- Det har ikke været kønt at være vidne til, og jeg kan godt forstå, hvis mange borgere er forvirrede over de skiftende udmeldinger, der er kommet fra ledelsen. På den baggrund er der behov for at vi sætter benhårdt ind på at få ældreplejen ind på et nyt spor, hvor det bliver kernedriften og fokus på de ældres vilkår der bliver den absolutte topprioritet i arbejdet i Sundhed og Omsorg, forklarer Jan Ravn Christensen.

Annonce

Det store wake up-call

For udvalgsmedlem Hans Skou (V) er de ni anbefalinger et afgørende element i bestræbelserne på at genoprette tilliden til ældreplejen i Aarhus.

Han kalder situationen på ældreområdet et wake up-call til alle danske politikere.

Undersøgelsen af Kongsgården

Konsulenter fra Implement har undersøgt forhold omkring plejesvigt på i første række Plejehjemmet Kongsgården i Viby. Undersøgelsen er sat i gang på initiativ af politikerne i Aarhus Byråds udvalg for sundhed og omsorg.

Undersøgelsen peger på manglende kontinuitet i ledelsen og personalegruppen på grund af mange udskiftninger. Samtidig har personalegruppen været udfordret af mangel på faguddannede medarbejdere, arbejdskultur og stor udskiftning.

Det har samlet medført mange og alvorlige klager fra pårørende, som har oplevet, at der ikke blev taget hånd om de kritiserede forhold. Konklusionen i rapporten er, at driften af Kongsgården har været i ubalance.

Udvalget for sundhed og omsorg har i flere omgange endevendt rapporten. Tirsdag aften var medlemmerne samlet til et afsluttende møde, hvor de blev enige om en række anbefalinger til nødvendige forbedringer set i lyset af sagen om i første række Kongsgården.

De ni anbefalinger blev onsdag kl. 17.00 overrakt til sundheds- og omsorgsrådmand Jette Skive (DF). Et kvarter senere blev de frigivet til offentligheden.

Det gælder blandt andet i forhold til den ledelse, som udøves i de kommunale forvaltninger.

- Der er ting, som vi som politikere skal være meget opmærksomme på. Det gælder i forhold til fagligheden, det rent ressourcemæssige og ikke mindst et vedvarende og stærkt fokus på borgerne, vurderer han.

Onsdag aften blev udvalgets anbefalinger endevendt af topledelsen på området for sundhed og omsorg.

- Vi tager udvalgets anbefalinger meget seriøst og tager det hele med i det fortsatte arbejde med at sikre en god ældrepleje i Aarhus, fortalte direktør Hosea Dutschke.

Vicedirektør Thune Korsager ønskede ikke at kommentere anbefalingerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AGF For abonnenter

Bagkanten: Check af mulig forseelse; VAR keder fodbolden ihjel

Annonce