Læserbrev: Ingen møbler på bjerget, tak!


Læserbrev: Ingen møbler på bjerget, tak!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det snart landskendte forslag til helhedsplan for Himmelbjerget lever åbenbart stadig. Hvor pinlig, den ved kritisk gennemlæsning end viser sig at være. Stort set alle lokalpolitikere og toneangivende embedsmænd holder for første gang siden kommunesammenlægningen og samtidig ferie udenfor mediernes rækkevidde.

Pedanter vil falde over banale fejl som at stave den gamle hjuldampers navn forkert. Den slags er der en del af. Som burde være fundet allerede i stavekontrollen eller første korrektur. Hos konsulenter eller i sekretariatet. Mere graverende er næsten den gennemgående sproglige ubehjælpsomhed.

Og alvorligt er det med dens egentlige indhold.

Vel er 295.000 kr. ikke mange penge i konsulentfaktura-sammenhæng. Men det beløb, Skanderborg Kommune angiveligt har betalt for konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelsen af Himmelbjerghelhedsplanen, svarer alligevel til 4,75 kr. fra hver af os. Barn, ung og voksen. Det er også noget over grundlønnen for en sosu-hjælper med under fire års anciennitet. For bistand til at lave en rapport, der i hovedsagen er en flot fotosamling. Men som fik byrådet til at vedtage nogle "principper", hvor man så i det fremlagte forslag fandt dem.

Er følgende mon et "princip": "Der laves stiforløb Himmeltråden, som iscenesætter bjerget og dets udsigter. Himmeltråden ses som et møbel i sig selv og tager de besøgende med på rejsen op af Himmelbjerget"?

Der skal ikke møbler hverken op af eller op ad Himmelbjerget!

Man har fået et forslag, som på ingen måde lever op til den ramme for helhedsplanarbejdet, byrådet vedtog i starten af 2017. Hvor det bl.a. hed, at man skulle skitsere, hvad der kunne lade sig gøre på de forskellige arealer. Midtjyllands Avis har afsløret, at en række forslag klart strider mod fredningerne, og til andre medier har medlemmer af styregruppen oplyst, at fredninger og andre naturbeskyttelsesbestemmelser åbenbart ikke har været inde i styregruppens drøftelser. Det må så falde tilbage på gruppens formand.

Opdraget sagde, at de nye tanker om en styrkelse af Himmelbjerget skulle tage afsæt i arealernes karakter og naturbeskyttelsen heraf samt i Himmelbjergets særlige historie. Det er åbenlyst ikke sket. Alligevel udvikler byrådsdebatten sig til en rundbordsroseklub. Ingen stiller de kritiske spørgsmål. Man vedtager helhedsplanens principper.

Opdraget sagde udtrykkeligt, at helhedsplanen skulle være et skriftligt og visuelt produkt, som kunne bruges som materiale til fondsansøgninger. Det er åbenlyst, at det kan det vedtagne ikke. Det var vist borgmesteren, der til byrådet sagde, at den fremlagte ikke i sig selv kunne bruges til netop det. Byrådet og befolkningen har altså ikke fået det, det daværende byråd bestilte.

Der kan med rette stilles mange spørgsmål om det hidtidige forløb. Indtil nu er der i hvert fald ét, der ikke er stillet: Nemlig om Naturstyrelsens medvirken. Naturstyrelsen har været repræsenteret i styregruppen og har sammen med kommunen stået for sekretariatsvirksomheden. Hvad er mon Naturstyrelsens holdning til det fremsendte både som myndighed og ejer af en betydelig del af matriklerne på bjerget?

Himmelbjerget trænger til et kvalitetsløft. Det burde debatten koncentrere sig om. Og skal der ske fornyelser, og det skal der muligvis, skal det ske med respekt for fredninger og egenart. Der kan naturligvis justeres i både fredninger og andre naturbeskyttelsesbestemmelser. Men i stedet for at foreslå vandaliserende indgreb i de karakteristiske arealer ved samt nord og øst for Kollen med tårnet, kunne man tage udgangspunkt i de ikke-fredede arealer ved festpladsen.

Kunne man her med nænsom hånd skabe fornyelse, der ikke medfører uoprettelig nedslidning hen over sæsonen i området, evt. med inddragelse af dele af den eksisterende hotelbygning til formidling af stedets særlige kultur, natur og historie?

Læserbrev: Ingen møbler på bjerget, tak!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce